เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เกี่ยวกับเรา

ThaiBiotech.info คือ เว็บซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพแก่คนไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรู้จักเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น เพื่อนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปพัฒนาประเทศไทยต่อไปได้