เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในหมวดหมู่ เซลล์ (Cell)

การแบ่งเซลล์

สิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หรือ การสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  (Mitosis) กับ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis)


เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ (SER) คือ อะไร

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ
     เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum, SER) คือ เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER)ชนิดที่ไม่มีออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่ชื่อ ไรโบโซม(Ribosome)เกาะที่พื้นผิว ทำให้ลักษณะผิวดูเรียบ และผนังของมันจะยอมให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่บางชนิดผ่านได้
     หน้าที่ของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum, SER)
- ลำเลียงสารต่างๆไปกระจายทั่วเซลล์(Cell) เช่น อาร์เอ็นเอ(RNA) ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ เกลือแร่
- การสะสมสารต่างๆเอาไว้
- ช่วยในการลำเลียงสารออกนอกเซลล์ ที่เรียกกระบวนการนี้ว่า เอกโซไซโทซิส (Exocytosis)
- สร้างไขมัน
- กำจัดสารพิษ เช่น พบมากในเซลล์ของตับ
- สร้างสารสเตอรอยด์ เช่น พบในเซลล์ที่ต่อมหมวกไต เซลล์ในอัณฑะ เซลล์ในรังไข่


เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม(ER) คือ อะไร

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม
     เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น มีอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตแต่ไม่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงและตัวอสุจิของคน เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER)มีลักษณะเป็นท่อแบนทบกันไปมามีถุงแบนทบไปมา ที่เรียกว่า ซิสเทอร์นี (Cisternae) ตำแหน่งของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER)จะอยู่ต่อจากเยื่อชั้นนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียส
     เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER) มี 2 ชนิด คือ
- เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ(Smooth Endoplasmic Reticulum, SER)
- เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวขรุขระ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ(Rough Endoplasmic Reticulum, RER)


คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ อะไร

คลอโรฟิลล์พืช
คลอโรฟิลล์

     คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ รงควัตถุที่มีขนาดเล็กมากและเป็นสารประกอบที่มีสีเขียว สามารถพบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช, ในสาหร่ายทุกชนิด และในแบคทีเรียบางชนิด คลอโรฟิลล์(Chlorophyll)เป็นโมเลกุลที่รับพลังงานจากแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อที่จะสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


เซลล์สัตว์ คือ อะไร เซลล์สัตว์

เซลล์สัตว์

     เซลล์สัตว์ คือ หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของสัตว์ มีรูปร่างกลมๆมนๆรีๆ มีความอ่อนนุ่ม ไม่เป็นเหลี่ยม ไม่มีคลอโรพลาสต์(Chloroplast)และไม่มีผนังเซลล์(Cell Wall) แบบที่มีอยู่ในเซลล์พืช ไม่มีแวคคิวโอล หรือ มีแต่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัด หรือ มีจะมีอยู่ในเซลล์สัตว์ชั้นต่ำ มักจะไม่ค่อยพบในเซลล์สัตว์ชั้นสูง ในเซลล์สัตว์มักจะพบไลโซโซม (Lysosome) ซึ่งแตกต่างจากพืชที่จะมี ไลโซโซม (Lysosome)ในพืชบางชนิดเท่านั้น และในเซลล์สัตว์ก็มักจะพบเซนทริโอล(Centriole)ที่ไม่มีในเซลล์พืช
     นอกนั้นเซลล์สัตว์ก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์(Cell Membrane), นิวเคลียส(Nucleus), ไซโทพลาซึม(Cytoplasm) ที่ประกอบไปด้วยออร์แกแนลล์(Organelle)ต่างๆ เช่น กอลจิ คอมเพล็กซ์ (Golgi Complex), ไรโบโซม (Ribosome), เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum, ER), ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria) เป็นต้น


เซลล์พืช คือ อะไร

เซลล์พืช
     เซลล์พืช คือ หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของพืช มีส่วนประกอบสำคัญคือผนังเซลล์(Cell Wall)ที่แข็งแรงที่ห่อหุ้มชั้นนอกสุดของเซลล์(Cell) มีรูปร่างเซลล์(Cell)เป็นเหลี่ยม และเซลล์มีคลอโรพลาสต์(Chloroplast) เป็นออร์แกแนลล์(Organelle)ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพืช นอกนั้นเซลล์พืชก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์(Cell Membrane), นิวเคลียส(Nucleus), ไซโทพลาซึม( Cytoplasm) ที่ประกอบไปด้วยออร์แกแนลล์(Organelle)ต่างๆ เช่น กอลจิ คอมเพล็กซ์ (Golgi Complex), ไรโบโซม (Ribosome), เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum, ER), ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)เป็นต้น นอกนั้นเซลล์พืชก็จะมีออร์แกแนลล์(Organelle) ที่ชื่อ แวคิวโอล (Vacuole) ที่มีขนาดใหญ่กว่าของเซลล์สัตว์มาก
     ที่ผนังเซลล์(Cell Wall)ของเซลล์พืช จะมีช่องพลาสโมเดสมาตา (Plastmodesmata)(รูปเอกพจน์ใช้ พลาสโมเดสมา, Plasmodesma) ที่เป็นช่องว่างขนาดเล็กจำนวนมาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50-60 นาโนเมตร ช่วยในการทำหน้าที่เชื่อมต่อเซลล์(Cell)ที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยในการขนส่งแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆระหว่างเซลล์พืช


ไมโทคอนเดรีย คือ อะไร (What is Mitochondria?)

ไมโทคอนเดรีย
     ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle) ชนิดหนึ่งภายในเซลล์(Cell) พบได้ในเซลล์(Cell)ของสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอตแทบทุกชนิด ถูกพบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker) ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีเยื่อหุ้มสองชั้นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์(Phospholipid Bilayer) ถ้ามี 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรียน(Mitochondrion, รูปเอกพจน์) ถ้ามีมากกว่า 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria, รูปพหูพจน์) จำนวนของไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)ในเซลล์(Cell) แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและ กิจกรรมของเซลล์(Cell) เซลล์ (Cell)ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มากเช่น เซลล์ตับ(ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1000-2000 อันต่อเซลล์ กินเนื้อที่หนึ่งในห้าของเซลล์) เซลล์ไต เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่างๆ
     ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์(Cell)
     รูปร่างและโครงสร้างของไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีรูปร่างหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์(Cell) ลักษณะมีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ ในเซลล์ของต่อมหมวกไตมีรูปเป็นทรงกลม ในเซลล์ตับมีรูปร่างเป็นแท่งสั้นๆ ในเซลล์บุผิวของลำไส้เล็กมีรูปร่างค่อนข้างยาว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


ไรโบโซม (Ribosome) คือ อะไร (What is Ribosome ?)

ไรโบโซมขนาด 70s (Ribosome 70s)
     ไรโบโซม (Ribosome) คือ ออร์แกเนลล์(Organelle)หนึ่งภายในเซลล์(Cell)ที่สามารถพบได้ทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต มีลักษณะกลมและมีขนาดเล็กมาก ไม่มีเยื่อหุ้ม และมักมีจำนวนมากภายในเซลล์(Cell) มีหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต โดยจะอ่านรหัสจากยีน(Gene)ในนิวเคลียส(Nucleus)ที่ถูกส่งออกมาในรูปแบบของ mRNA หรือคือ อ่านรหัสจาก mRNA นั่นเอง ซึ่งนอกจากอ่านรหัสจาก mRNAแล้ว ไรโบโซม(Ribosome)ยังทำหน้าที่ในการต่อกรดอะมิโนเดี่ยวให้เป็นพอลิเพปไทด์(Polypeptide)โดยผ่านการทำงานของ tRNA ที่จับอยู่กับโมเลกุลของกรดอะมิโนอยู่ก่อนแล้วเพื่อที่จะนำโมเลกุลของกรดอะมิโนเข้ามาต่อกัน ซึ่งจะมาสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นขั้นตอนที่อยู่ในการแปลรหัส (Translation) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ อะไร (What is Nucleolus ?)

Nucleus and Nucleolus
     นิวคลีโอลัส (Nucleolus) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่อยู่ภายในนิวเคลียส(Nucleus)ของเซลล์พวกยูคาริโอต(Eukaryotic Cell) ไม่มีเยื่อหุ้มล้อมรอบ สามารถย้อมติดสีได้ เป็นที่อยู่ของยีน(Gene)ที่ควบคุมการสังเคราะห์อาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA) ซึ่งอาร์อาร์เอ็นเอ(rRNA)จะถูกนำออกทางรูของเยื่อหุ้มนิวเคลียส เพื่อสร้างเป็นไรโบโซม(Ribosome)ต่อไป ดังนั้นนิวคลีโอลัส (nucleolus) จึงมีส่วนช่วยในการสร้างหรือสังเคราะห์โปรตีนอย่างมากเนื่องจากไรโบโซม(Ribosome)ทำหน้าที่สร้างโปรตีน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ อะไร (What is Organelle ?)

     ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ โครงสร้างย่อยที่มีขนาดเล็กอยู่ภายในเซลล์และมีหน้าที่เฉพาะ ออร์แกเนลล์ (Organelle) มักอยู่ภายในไซโตซอล (Cytosol) หรือ อยู่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) และ มักอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)ของเซลล์ ออร์แกเนลล์ (Organelle) สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และสามารถแยกให้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีการกระบวนการปั่นแยกส่วนของเซลล์ (Cell Fractionation) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


นิวเคลียส (Nucleus) คือ อะไร (What is Nucleus ?)

นิวเคลียส (Nucleus)

     นิวเคลียส (Nucleus) คือออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในบรรจุสารพันธุกรรมไว้ มักพบอยู่บริเวณกลางเซลล์ และพบได้ในเซลล์ของพวกยูคาริโอต ซึ่งภายในนิวเคลียส(Nucleus)จะมีดีเอ็นเอ (DNA) กับโปรตีนหลายชนิดที่เกาะตัวอยู่กับดีเอ็นเอ (DNA) เช่น ฮิสโตน (Histone) [โดยในดีเอ็นเอ(DNA)ก็จะมียีน(Gene)ต่างๆ] โดยขดตัวกันเป็นโครโมโซม (Chromosome) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือ อะไร (What is Stem Cell ?)

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด

     สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด คือ เป็นเซลล์อ่อนที่ไม่มีหน้าที่ของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ และ พร้อมจะเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจงได้ หรือกลายเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆในร่างกายได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


เซลล์ (Cell) คือ อะไร (What is Cell ?)

เซลล์ (cell)

     เซลล์ (Cell) คือ หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์(cell) มาจากคำว่า Cella ในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่าห้องเล็ก ๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…