เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในหมวดหมู่ โรคทางพันธุกรรม

โรคเบาหวาน คือ อะไร (What is Diabetes Millitus?)

โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus, Diabetes) คือ ภาวะผิดปกติของร่างกายอันเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของตับอ่อนในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ซึ่งอาจเป็นความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)ได้น้อยลงกว่าเดิมหรือไม่สามารถสร้างได้เลย
โดยปกติฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)มีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน เมื่อในร่างกายมีฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)ไม่เพียงพอในการใช้งาน น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายก็ไม่ถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน ทำให้เกิดการสะสมของน้ำตาลในเลือดและในอวัยวะต่างๆ เมื่อน้ำตาลสะสมในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาปนอยู่ในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีความหวานหรือมีมดขึ้นได้ จึงได้เรียกว่า “เบาหวาน” นั่นเอง
โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus, Diabetes)เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดแบบที่รุ่นพ่อแม่ที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


เอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s Syndrome) คือ อะไร (What is Edward’s Syndrome ?)

Categories: โรคทางพันธุกรรม Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ อะไร (What is Triple X Syndrome ?)

โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome)

     โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ โรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจำนวนของโครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) โรคนี้จะเกิดในผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงโดยปกติจะมีโครโมโซม(Chromosome) X จำนวน 2 แท่ง คือ XX อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


โรคทางพันธุกรรม(genetic disorder) คือ อะไร (What is genetic disorder ?)

โรคทางพันธุกรรม(genetic disorder) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน(gene)หรือของโครโมโซม (chromosome) ตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่ปฏิสนธิ หรืออาจเกิดการผิดปกติได้ในภายหลัง ทำให้มีผลเกิดภาวะผิดปกติทางร่างกาย หรือ เกิดภาวะเจ็บป่วยได้ ซึ่งโรคทางพันธุกรรม(genetic disorder)อาจสามารถหรือไม่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้แล้วแต่กรณี โรคทางพันธุกรรม(genetic disorder)อาจมีสาเหตุมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพ่อและแม่ หากยีน(gene)หรือของโครโมโซม (chromosome)ของพ่อและแม่มีความผิดปกติแฝงอยู่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…