เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ จุลินทรีย์คือ

จุลินทรีย์ คือ อะไร (What is Microorganism?)

จุลินทรีย์
     จุลินทรีย์(จุลชีพ, จุลชีวัน, จุลชีวิน, Microorganism) คือ สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ และอาจไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างช่วยในการสังเกต เช่น กล้องจุลทรรศน์
     ตัวอย่างของจุลินทรีย์(Microorganism) เช่น แบคทีเรีย รา ยีสต์ อาร์เคีย(Archaea) โปรโตซัว(Protozoa) หรือแม้แต่ไวรัส(Virus) และ ไวรอยด์(Viroid) ที่มีหลายคนพิจารณาว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตามที เป็นต้น
     จุลินทรีย์(Microorganism)สามารถพบได้ในหลายสภาวะแวดล้อม เช่น บริเวณที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูงมากๆ, ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีความร้อนสูงมาก, ในที่มีสภาพน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิต่ำ, ที่ใต้ทะเลหรือใต้มหาสมุทรลึกๆที่มีแรงดันของน้ำสูงมากๆ, ในที่ไม่มีออกซิเจน เป็นต้น
     จุลินทรีย์(Microorganism)อาจเป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือ หลายๆเซลล์(Cell)ก็ได้