เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ มัลติเปิลแอลลีล

มัลติเปิลแอลลีลส์ (Multiple Alleles) คือ อะไร

     มัลติเปิลแอลลีลส์ หรือ มัลติเปิลอัลลีลส์ (Multiple Alleles) คือ การที่ยีน(Gene) 1 โลคัส(Locus) มีจำนวนของแอลลีล(Allele)มากกว่า 2 แบบ เช่น ในหมู่เลือดระบบ ABO มีจำนวนของแอลลีล(Allele)อยู่ 3 แบบ คือ IA , IB และ i


แอลลีล หรือ อัลลีล (Allele) คือ อะไร (What is Allele ?)

แอลลีล หรือ อัลลีล (Allele)

     แอลลีล หรือ อัลลีล (Allele) คือ รูปแบบของยีน(gene)ที่แสดงออกในแบบลักษณะต่างๆในลักษณะของทางพันธุกรรมหนึ่งๆ เช่น ยีน(gene)ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมสีของดอกไม้ชนิดหนึ่ง มียีนที่เป็นแอลลีล(allele)กัน(allelic gene) 2 รูปแบบ คือ แอลลีล(allele)ของยีน(gene)ที่แสดงลักษณะสีแดงในดอกไม้ชนิดนั้น กับ แอลลีล(allele)ของยีน(gene)ที่แสดงลักษณะสีขาวในดอกไม้ชนิดนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…