เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ มิวเทชั่น หมายถึง

การกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชั่น (mutation) คือ อะไร (What is mutation ?)

การกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชั่น

     การกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชั่น (mutation) คือ สภาพของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ทำให้พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เกิดการกลายพันธุ์ (มิวเทชั่น, mutation)นั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็น หรือ แตกต่างไปจากประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของยีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตนั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…