เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ เทคโนโลยีชีวภาพกับโรคเบาหวาน

เทคโนโลยีชีวภาพกับโรคเบาหวาน

     เนื่องด้วยการเป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถผลิตอินซูลิน(Insulin)ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องมีการฉีดอินซูลิน(Insulin)เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อมาทดแทน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…