เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ (SER) คือ อะไร

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ
     เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum, SER) คือ เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER)ชนิดที่ไม่มีออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่ชื่อ ไรโบโซม(Ribosome)เกาะที่พื้นผิว ทำให้ลักษณะผิวดูเรียบ และผนังของมันจะยอมให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่บางชนิดผ่านได้
     หน้าที่ของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ (Smooth Endoplasmic Reticulum, SER)
- ลำเลียงสารต่างๆไปกระจายทั่วเซลล์(Cell) เช่น อาร์เอ็นเอ(RNA) ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ เกลือแร่
- การสะสมสารต่างๆเอาไว้
- ช่วยในการลำเลียงสารออกนอกเซลล์ ที่เรียกกระบวนการนี้ว่า เอกโซไซโทซิส (Exocytosis)
- สร้างไขมัน
- กำจัดสารพิษ เช่น พบมากในเซลล์ของตับ
- สร้างสารสเตอรอยด์ เช่น พบในเซลล์ที่ต่อมหมวกไต เซลล์ในอัณฑะ เซลล์ในรังไข่


เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม(ER) คือ อะไร

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม
     เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น มีอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตแต่ไม่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงและตัวอสุจิของคน เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER)มีลักษณะเป็นท่อแบนทบกันไปมามีถุงแบนทบไปมา ที่เรียกว่า ซิสเทอร์นี (Cisternae) ตำแหน่งของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER)จะอยู่ต่อจากเยื่อชั้นนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียส
     เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic Reticulum, ER) มี 2 ชนิด คือ
- เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ(Smooth Endoplasmic Reticulum, SER)
- เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวขรุขระ หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึมแบบผิวเรียบ(Rough Endoplasmic Reticulum, RER)