เทคโนโลยีชีวภาพ thaibiotech.info

เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

Thaibiotech.info เป็นที่รวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาในกลุ่มคำ mitochondrionคือ

ไมโทคอนเดรีย คือ อะไร (What is Mitochondria?)

ไมโทคอนเดรีย
     ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle) ชนิดหนึ่งภายในเซลล์(Cell) พบได้ในเซลล์(Cell)ของสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอตแทบทุกชนิด ถูกพบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker) ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีเยื่อหุ้มสองชั้นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์(Phospholipid Bilayer) ถ้ามี 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรียน(Mitochondrion, รูปเอกพจน์) ถ้ามีมากกว่า 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria, รูปพหูพจน์) จำนวนของไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)ในเซลล์(Cell) แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและ กิจกรรมของเซลล์(Cell) เซลล์ (Cell)ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มากเช่น เซลล์ตับ(ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1000-2000 อันต่อเซลล์ กินเนื้อที่หนึ่งในห้าของเซลล์) เซลล์ไต เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่างๆ
     ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์(Cell)
     รูปร่างและโครงสร้างของไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีรูปร่างหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์(Cell) ลักษณะมีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ ในเซลล์ของต่อมหมวกไตมีรูปเป็นทรงกลม ในเซลล์ตับมีรูปร่างเป็นแท่งสั้นๆ ในเซลล์บุผิวของลำไส้เล็กมีรูปร่างค่อนข้างยาว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…