พลังงานทดแทน คือ อะไร

February 27, 2018 ผู้ดูแล 0

พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก คือพลังงานที่กำลังจะถูกนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมหรือเป็นพลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้หรือเพราะมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป และนำมาซึ่งภาวะปัญหาโลกร้อน พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาล และ มีมลพิษค่อนข้างสูง

ตัวอย่างของพลังงานทดแทนหรือ พลังงานทางเลือกที่สำคัญ เช่น
– พลังงานลม เช่น การใช้กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
– พลังงานน้ำ เช่น การใช้พลังงานศักย์ของน้ำในเขื่อนหมุนไดนาโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
– พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การผลิตไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์
– พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง… อ่านเพิ่มเติม


พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) คือ อะไร

February 27, 2018 ผู้ดูแล 0

พลังงานชีวมวล หรือ พลังงานมวลชีวภาพ (Biomass Energy) คือ พลังงานที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ทั่วๆ ไปตามธรรมชาติหรือในชีวมวล(Biomass) ที่เราสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ เช่น ต้นหญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม เช่น ฟาง ขี้เลื่อย แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ เปลือกไม้ มูลสัตว์ รวมทั้งของเหลือหรือขยะจากครัวเรือนมนุษย์

โดยอาจจะไม่ต้องผ่านหรือต้องผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ การไม่ผ่านการแปรรูปเลย เช่น การเผาเพื่อให้ได้พลังงานความร้อน ส่วนการต้องผ่านการแปรรูป เช่น ทำให้เป็นกลายเอทานอล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ, ความสะดวกและความต้องการจะใช้งานรูปแบบใดมากกว่ากัน… อ่านเพิ่มเติม


ยีน (gene) คืออะไร (What is Gene ?)

February 22, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีน (Gene) คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) หรือ ส่วนหนึ่งของสายดีเอ็นเอ (DNA segment) ที่สามารถถอดรหัส (transcription) ได้เป็นเอ็มอาร์เอ็นเอ(mRNA) แล้วนำเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA)ที่ได้มาแปลรหัส (translation) เป็นสายโพลีเปปไตด์ (polypeptide) หนึ่งสายอีกทีหนึ่ง

ยีน (Gene)ประกอบด้วย ส่วนที่ถูกถอดรหัสอ่านเพิ่มเติม


No Picture

โรคทางพันธุกรรม(genetic disorder) คือ อะไร (What is genetic disorder ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

โรคทางพันธุกรรม(genetic disorder) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน(gene)หรือของโครโมโซม (chromosome) ตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่ปฏิสนธิ หรืออาจเกิดการผิดปกติได้ในภายหลัง ทำให้มีผลเกิดภาวะผิดปกติทางร่างกาย หรือ เกิดภาวะเจ็บป่วยได้ ซึ่งโรคทางพันธุกรรม(genetic disorder)อาจสามารถหรือไม่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้แล้วแต่กรณี โรคทางพันธุกรรม(genetic disorder)อาจมีสาเหตุมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพ่อและแม่ หากยีน(gene)หรือของโครโมโซม (chromosome)ของพ่อและแม่มีความผิดปกติแฝงอยู่

โดยความผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการผ่าเหล่าหรือการกลายพันธุ์ของยีน(… อ่านเพิ่มเติม


โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ อะไร (What is Triple X Syndrome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ โรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจำนวนของโครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) โรคนี้จะเกิดในผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงโดยปกติจะมีโครโมโซม(Chromosome) X จำนวน 2 แท่ง คือ XX แต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นโรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (… อ่านเพิ่มเติม


เอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s Syndrome) คือ อะไร (What is Edward’s Syndrome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s Syndrome) คือ โรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจำนวนของโครโมโซม(Chromosome)ชนิดออโตโซม (Autosome)

ต้นเหตุของเอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s Syndrome) นี้เกิดจากโครโมโซม(Chromosome)คู่ที่ 18 เกินมา 1 แท่ง (Trisomy 18) โดยอาจมีอาการที่ผิดปกติจากคนทั่วไปดังต่อไปนี้ ปัญญาอ่อน … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

โรคเบาหวาน คือ อะไร (What is Diabetes Millitus?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

โรคเบาหวาน (Diabetes MillitusDiabetes) คือ ภาวะผิดปกติของร่างกายอันเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของตับอ่อนในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ซึ่งอาจเป็นความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)ได้น้อยลงกว่าเดิมหรือไม่สามารถสร้างได้เลย

โดยปกติฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)มีหน้าที่คอยช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงาน เมื่อในร่างกายมีฮอร์โมนอินซูลิน(Insulin)ไม่เพียงพอในการใช้งาน น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายก็ไม่ถูกนำไปใช้เป็นพลังงาน ทำให้เกิดการสะสมของน้ำตาลในเลือดและในอวัยวะต่างๆ เมื่อน้ำตาลสะสมในเลือดมากๆ ก็จะถูกไตกรองออกมาปนอยู่ในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีความหวานหรือมีมดขึ้นได้ จึงได้เรียกว่า “เบาหวาน” นั่นเอง
โรคเบาหวาน (… อ่านเพิ่มเติม


อินซูลิน(Insulin) คือ อะไร (What is Insulin?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

อินซูลิน(Insulin) คือ ฮอร์โมนชนิดอนาโบลิคโพลีเปปไทด์(Anabolic Polypeptide)ที่สร้างจากตับอ่อน ทำหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโดยนำน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์(Cell)ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานและสร้างเซลล์(Cell)ต่างๆ แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งร่างกายมีปริมาณอินซูลิน(Insulin)ไม่เพียงพอก็จะทำให้มีปริมาณน้ำตาลค้างอยู่ในเลือดสูงขึ้นมากเพราะไม่ถูกนำไปใช้

คำว่าอินซูลิน(Insulin) มาจากภาษาละตินคำว่า”insula” หรือ “island” ที่แปลว่า”เกาะ” เป็นเพราะว่าอินซูลิน(Insulin)ถูกสร้างจากไอส์เลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์(islets of Langerhans)ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์อ่านเพิ่มเติม


เอนไซม์(Enzyme) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เอนไซม์(Enzyme) คือ โปรตีนที่สร้างโดยสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆในสิ่งมีชีวิต(โดยการลดพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา)เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆมาใช้ในการทำงานของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงชีวิต

การทำงานของเอนไซม์(Enzyme)จะเข้าไปจับกับสารตั้งต้นแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจ เอนไซม์(Enzyme)จะทำการเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่มีเอนไซม์(Enzyme) จึงทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้จากเอนไซม์ (Enzyme)ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อการดำรงชีวิต
หากร่างกายมนุษย์ขาดเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญหรือปริมาณเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญลดลงจากที่ปกติเคยผลิตได้แล้ว จะทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติขึ้นได้ จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆขึ้นได้… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

เนื้องอก คือ อะไร (What is Tumor?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เนื้องอก(TumorTumour) คือ ก้อนของเนื้อเยื่อในร่างกายที่เติบโตขึ้นมาอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ(DNA) หรือ สารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์(Cell)จำนวนหนึ่งภายในร่างกาย แล้วส่งผลทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการทำงานที่ผิดปกติทางด้านการเจริญเติบโตและด้านการแบ่งตัวของเซลล์(Cell)ทำให้เซลล์(Cell) ส่วนนั้นอาจมีการเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าปกติอาจถึงขั้นลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้

เนื้องอกมี 2 ชนิดหลักๆ
– เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง(Benign อ่านเพิ่มเติม


No Picture

โรคมะเร็ง คือ อะไร (What is Cancer?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

โรคมะเร็ง หรือ เนื้องอกร้าย(Cancer) คือ ภาวะความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ(DNA) หรือ สารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์(Cell)จำนวนหนึ่งภายในร่างกาย แล้วส่งผลทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการทำงานที่ผิดปกติทางด้านการเจริญเติบโตและด้านการแบ่งตัวของเซลล์(Cell)ทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าปกติและอาจถึงขั้นลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้ ดังนั้น จึงอาจส่งผลทำให้เกิดก้อนเนื้อที่โตขึ้นมาอย่างผิดปกติ ท้ายที่สุดก็อาจจะทำให้เซลล์(Cell)ที่ยังปกติที่อยู่ในก้อนเนื้อทำงานไม่ได้เกิดหรือภาวะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงจึงได้ตายลง ถ้า… อ่านเพิ่มเติม


พันธุกรรม คือ อะไร (What is Heredity ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่งที่เป็นลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าโดยสามารถถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ หรือ พันธุกรรม(Heredity) คือ เป็นการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง(รุ่นลูกรุ่นหลาน)ได้ เช่น คนรุ่นพ่อแม่สามารถถ่ายทอดลักษณะต่างๆลงไปยังสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของตนได้ โดยลักษณะที่ถูกถ่ายทอดแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ และ ลักษณะเชิงปริมาณ โดยได้มีการเริ่มต้นทำการศึกษาเรื่องของพันธุกรรม(Heredity)ในช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 โดย เกรเกอร์ เมนเดล (Gregor Mendel) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ค้นพบและได้อธิบายหลักของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(Heredity)

พันธุกรรม(Heredity)อาจสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า กรรมพันธุ์
พันธุกรรม(Heredity) เป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันไปมากมาย โดยมีหน่วยควบคุมที่คอยควบคุมลักษณะต่างๆเหล่านี้ ที่เรียกว่า ยีน(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประวัติของ เทคโนโลยีชีวภาพ (History of biotechnology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือ เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) โดยเทคโนโลยีชีวภาพเมื่อก่อนมักนำไปใช้กับทางด้านอาหารและด้านการเกษตร

การค้นพบ โครงสร้างของสารพันธุกรรม หรือ DNA โดยเจมส์ วัตสัน และฟรานซิส คริก ในปี พ.ศ. 2496 ต่อมามีการค้นพบเอนไซม์ตัดจำเพาะในแบคทีเรีย โดยเวอร์เนอร์ อาร์เบอร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2500-2510 ในปี พ.ศ. 2516 เอนไซม์ตัดจำเพาะนี้ถูกนำไปทดลองใช้ในการทดลองตัดยีนจากแบคทีเรียเซลล์หนึ่ง แล้วนำไปใส่ให้แบคทีเรียอีกเซลล์หนึ่งเป็นผลสำเร็จ … อ่านเพิ่มเติม


การใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพ (Applications of biotechnology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีชีวภาพ มีหลายด้านเช่น

1. เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเกษตร คือ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การตัดแต่งยีน ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ การตัดแต่งยีนเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชต้านทานต่อศัตรูพืชหรือโรคพืช การพัฒนาผลไม้ให้สุกงอมช้า

2. เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร คือ การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหาร ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดง การทำให้โคและสุกรเพิ่มปริมาณเนื้อ

3. เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม คือ การลดการใช้สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปทำปุ๋ยหรือการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดขยะหรือน้ำเสีย

4.เทคโนโลยีชีวภาพ ด้าน เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น … อ่านเพิ่มเติม


เทคโนโลยีชีวภาพ คือ อะไร (What is biotechnology ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

โดยทาง United Nations Convention on Biological Diversity ได้ให้นิยามของ เทคโนโลยีชีวภาพ ไว้ว่า
“Any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or … อ่านเพิ่มเติม


พันธุศาสตร์(Genetics) คือ อะไร (What is Genetics ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

พันธุศาสตร์ ภาษาอังกฤษคือ genetics โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคำว่า “genno” ซึ่งแปลว่า “การให้กำเนิด”ดังนั้น พันธุศาสตร์ คือ สาขาแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา ซึ่งว่าด้วยการศึกษา ดีเอ็นเอ (DNA), หน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน(gene), พันธุกรรม (heredity)โรคทางพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ… อ่านเพิ่มเติม


ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

– นมเปรี้ยวและโยเกิร์ต
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ทำจากนมชนิดต่างๆ เช่น นมสด นมพร่องมันเนย หรือ นมถั่วเหลือง โดยการหมักนมร่วมกับแบคทีเรียพวก แลคโตบาซิลัส เอซิโดซิส และ สเตรปโตคอคคัส เทอร์โมฟิลลัส แบคทีเรียพวกนี้จะช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมให้กลายเป็นกรดแลคติค ทำให้เกิดภาวะกรดและมีรสเปรี้ยว จะทำได้ 2 แบบ คือ นมเปรี้ยว ที่มีลักษณะเป็นน้ำคล้ายเครื่องดื่ม อีกชนิดหนึ่ง คือ โยเกิร์ต ที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้น

– ขนมปัง
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นอาหารที่ทำจากแป้งสาลีที่ผสมกับน้ำและยีสต์ หรือ ผงฟู และอาจใช้ส่วนผสมอื่นๆเพื่อใช้ในการแต่งสี รสชาติและกลิ่น ให้แตกต่างกันไป จากนั้นนำส่วนผสมเหล่านี้มาตีรวมให้เข้ากันและนำไปอบ

– … อ่านเพิ่มเติม


เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์และสุขภาพ

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางด้านการแพทย์และสุขภาพได้หลายอย่างหลายด้าน
ตัวอย่างเช่น
– ด้านยารักษาโรค เช่น การนำความรู้มาประยุกต์กันระหว่างทาง
เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย
 จนสามารถทำยารักษาโรคตัวใหม่ได้
– ด้านการป้องกันโรค เช่น การตรวจดีเอ็นเอ(DNA) เพื่อวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรมของพ่อแม่เพื่อดูว่าบุตรที่เกิดมาจะมีโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมใดๆหรือไม่ หรือ การทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรค
– ด้านการวินิจฉัยหาสาเหตุโรค เช่น การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ หรือ การตรวจดีเอ็นเอ(DNA) เพื่อวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรม
– ด้านการรักษาโรค เช่น การประยุกต์ใช้… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพมีกี่ประเภท

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เทคโนโลยีชีวภาพไม่มีจำนวนประเภทหรือไม่มีจำนวนชนิดที่แน่นอน และที่สำคัญคือ ไม่ควรจะระบุจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่แน่นอนลงไป เพราะมันจะเป็นการขัดขวางหรือเป็นการจำกัดการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในสาขาต่างๆหรือด้านต่างๆ เนื่องจากเมื่อระบุจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่ชัดเจนลงไปจะเป็นการตีกรอบขอบเขตของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอยู่แค่ในจำนวนประเภทหรือจำนวนชนิดที่ได้ระบุหรือนิยามไว้ ทำให้จำกัดการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพลงไปด้วย

อย่างเช่น
ถ้าบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพมี 4 ประเภท คือ
1.GMOs
2.การโคลนนิ่ง
3.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4.ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ซึ่งประเภทเหล่านี้เป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต ถ้าเทคโนโลยีชีวภาพถูกจำกัดด้วยประเภทเหล่านี้ การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับบางเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากนี้อาจไม่เกิดขึ้นได้
เช่น
– DNA Computing … อ่านเพิ่มเติม


เซลล์ (Cell) คือ อะไร (What is Cell ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เซลล์ (Cell) คือ หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์(cell) มาจากคำว่า Cella ในภาษาละติน ซึ่งมีความหมายว่าห้องเล็ก ๆ

เซลล์ (Cell)สามารถเพิ่มจำนวน เจริญเติบโตและตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ เซลล์บางชนิดเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง เช่น เซลล์อสุจิ เป็นต้น

เซลล์ (Cell)มีอยู่หลายชนิดซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์(cell)และหน้าที่การทำงานของเซลล์(cell) แต่เซลล์(cell)มีโครงสร้างที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน ที่มีเหมือนกัน คือ เยื่อหุ้มเซลล์(cell membrane) ไซโตพลาซึม(cytoplasm)และนิวเคลียส(nucleus) โดยเยื่อหุ้มเซลล์ … อ่านเพิ่มเติม


สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือ อะไร (What is Stem Cell ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด คือ เป็นเซลล์อ่อนที่ไม่มีหน้าที่ของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ และ พร้อมจะเจริญเติบโต เปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่เฉพาะเจาะจงได้ หรือกลายเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆในร่างกายได้

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด พบได้จากตัวอ่อนระยะ blastocyst และในเนื้อเยื่อที่โตเต็มวัย เช่น เลือด ฟันน้ำนม ผิวหนัง สายสะดือ ไขกระดูก โดยสเต็มเซลล์(Stem อ่านเพิ่มเติม


นิวเคลียส (Nucleus) คือ อะไร (What is Nucleus ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

นิวเคลียส (Nucleus) คือออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในบรรจุสารพันธุกรรมไว้ มักพบอยู่บริเวณกลางเซลล์ และพบได้ในเซลล์ของพวกยูคาริโอต ซึ่งภายในนิวเคลียส(Nucleus)จะมีดีเอ็นเอ (DNA) กับโปรตีนหลายชนิดที่เกาะตัวอยู่กับดีเอ็นเอ (DNA) เช่น ฮิสโตน (Histone) [โดยในดีเอ็นเอ(DNAอ่านเพิ่มเติม


No Picture

ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ อะไร (What is Organelle ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ โครงสร้างย่อยที่มีขนาดเล็กอยู่ภายในเซลล์และมีหน้าที่เฉพาะ ออร์แกเนลล์ (Organelle) มักอยู่ภายในไซโตซอล (Cytosol) หรือ อยู่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) และ มักอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)ของเซลล์ ออร์แกเนลล์ (Organelle) สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และสามารถแยกให้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีการกระบวนการปั่นแยกส่วนของเซลล์ (Cell Fractionation)

คำว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle)มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า Organum แปลว่า เครื่องมือ นอกจากนี้คำว่า … อ่านเพิ่มเติม


ไรโบโซม (Ribosome) คือ อะไร (What is Ribosome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ไรโบโซม (Ribosome) คือ ออร์แกเนลล์(Organelle)หนึ่งภายในเซลล์(Cell)ที่สามารถพบได้ทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต มีลักษณะกลมและมีขนาดเล็กมาก ไม่มีเยื่อหุ้ม และมักมีจำนวนมากภายในเซลล์(Cell) มีหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนทั้งในเซลล์ของโปรคาริโอตและเซลล์ของยูคาริโอต โดยจะอ่านรหัสจากยีน(Gene)ในนิวเคลียส(Nucleus)ที่ถูกส่งออกมาในรูปแบบของ mRNA หรือคือ อ่านรหัสจาก mRNA นั่นเอง ซึ่งนอกจากอ่านรหัสจาก mRNAแล้ว ไรโบโซม(… อ่านเพิ่มเติม


ไมโทคอนเดรีย คือ อะไร (What is Mitochondria?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle) ชนิดหนึ่งภายในเซลล์(Cell) พบได้ในเซลล์(Cell)ของสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอตแทบทุกชนิด ถูกพบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker) ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีเยื่อหุ้มสองชั้นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์(Phospholipid Bilayer) ถ้ามี 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรียน(Mitochondrion, รูปเอกพจน์) ถ้ามีมากกว่า 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรีย(… อ่านเพิ่มเติม


เซลล์พืช คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เซลล์พืช คือ หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของพืช มีส่วนประกอบสำคัญคือผนังเซลล์(Cell Wall)ที่แข็งแรงที่ห่อหุ้มชั้นนอกสุดของเซลล์(Cell) มีรูปร่างเซลล์(Cell)เป็นเหลี่ยม และเซลล์มีคลอโรพลาสต์(Chloroplast) เป็นออร์แกแนลล์(Organelle)ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพืช นอกนั้นเซลล์พืชก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์(Cell Membrane), นิวเคลียส(Nucleus), ไซโทพลาซึม( Cytoplasm) ที่ประกอบไปด้วยออร์แกแนลล์(Organelleอ่านเพิ่มเติม


เซลล์สัตว์ คือ อะไร เซลล์สัตว์

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เซลล์สัตว์ คือ หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดของสัตว์ มีรูปร่างกลมๆมนๆรีๆ มีความอ่อนนุ่ม ไม่เป็นเหลี่ยม ไม่มีคลอโรพลาสต์(Chloroplast)และไม่มีผนังเซลล์(Cell Wall) แบบที่มีอยู่ในเซลล์พืช ไม่มีแวคคิวโอล หรือ มีแต่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ชัด หรือ มีจะมีอยู่ในเซลล์สัตว์ชั้นต่ำ มักจะไม่ค่อยพบในเซลล์สัตว์ชั้นสูง ในเซลล์สัตว์มักจะพบไลโซโซม (Lysosome) ซึ่งแตกต่างจากพืชที่จะมี ไลโซโซม (Lysosome)ในพืชบางชนิดเท่านั้น และในเซลล์สัตว์ก็มักจะพบเซนทริโอล(Centriole)ที่ไม่มีในเซลล์พืช
นอกนั้นเซลล์สัตว์ก็มีองค์ประกอบคล้ายๆกับเซลล์ทั่วไป คือ มีเยื่อหุ้มเซลล์(Cell Membrane), นิวเคลียสอ่านเพิ่มเติม


คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ รงควัตถุที่มีขนาดเล็กมากและเป็นสารประกอบที่มีสีเขียว สามารถพบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช, ในสาหร่ายทุกชนิด และในแบคทีเรียบางชนิด คลอโรฟิลล์(Chlorophyll)เป็นโมเลกุลที่รับพลังงานจากแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อที่จะสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) อยู่ภายในโครงสร้างที่ชื่อว่า เยื่อหุ้มไทลาคอยล์ (Thylakoid Membrane) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่ชื่อว่า คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
คลอโรฟิลล์(Chlorophyll) สามารถดูดกลืนแสงได้ดีที่ในช่วงคลื่นแสงสีฟ้าและแสงสีแดง แต่สามารถดูดกลืนช่วงคลื่นแสงสีเหลืองและแสงสีเขียวได้น้อย ดังนั้นเมื่อได้รับแสงจะดูดกลืนแสงสีฟ้าและสีแดงเอาไว้ ส่วนแสงสีเขียวที่ไม่ได้ถูกดูดกลืนจึงได้สะท้อนออกมาเป็นแสงสีเขียว … อ่านเพิ่มเติม


เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม(ER) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น มีอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอตแต่ไม่พบในเซลล์เม็ดเลือดแดงและตัวอสุจิของคน เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER)มีลักษณะเป็นท่อแบนทบกันไปมามีถุงแบนทบไปมา ที่เรียกว่า ซิสเทอร์นี (Cisternae) ตำแหน่งของเอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัม หรือ ร่างแหเอนโดพลาซึม(Endoplasmic ReticulumER)จะอยู่ต่อจากเยื่อชั้นนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียส
เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมอ่านเพิ่มเติม


เอ็นโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบ (SER) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

No Picture

การแบ่งเซลล์

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

สิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หรือ การสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  (Mitosis) กับ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis)… อ่านเพิ่มเติม


เคมี (Chemistry) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เคมี (Chemistry) คือ วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องต่างๆของสสาร เช่น ศึกษาในองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสสาร รวมถึงปฏิกิริยาของสสารที่มีต่อกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เชื่อกันว่า เคมี(Chemistry) น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุในสมัยก่อนที่มีมายาวนานหลายสหัสวรรษ… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

อณูชีววิทยา (Molecular biology) คือ อะไร (What is Molecular biology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

อณูชีววิทยา (Molecular biology) คือ การศึกษาในระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโมเลกุลต่างๆของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลต่างๆ, การทำงานของยีน(gene)และโมเลกุลต่างๆที่เกี่ยวข้อง, ปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง ดีเอ็นเอ(DNA), อาร์เอ็นเอ(RNA), โปรตีน, โมเลกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, ระบบต่างๆภายในเซลล์รวมถึงกลไกการควบคุมการทำงานของสิ่งเหล่านี้ อณูชีววิทยา (Molecular biology)เป็นสาขาที่มีความผสมผสานระหว่างชีววิทยาและเคมี โดยเฉพาะความผสมผสานระหว่างสาขาพันธุศาสตร์, สาขาชีวเคมี และสาขาจุลชีววิทยา… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

PCR (พีซีอาร์) คือ อะไร (What is PCR ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

PCR (พีซีอาร์) ย่อมาจาก Polymerase Chain Reaction คือ เทคนิคหนึ่งที่มักใช้ในงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา(Molecular biology)อยู่บ่อยๆ PCR (พีซีอาร์)คือ กระบวนการในการสังเคราะห์ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ(DNA)ในหลอดทดลอง โดยวิธีการได้เลียนแบบมาจากการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ(DNA)ในสิ่งมีชีวิต ผู้คิดค้นเทคนิค PCR (พีซีอาร์)นี้ คือ Karry Mullis ซึ่งนักวิจัยโดยส่วนมากจะใช้เทคนิค PCR (พีซีอาร์)นี้ในการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเออ่านเพิ่มเติม


สมุนไพร และ สมุนไพรไทย คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

สมุนไพร คือ ผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว์ และ แร่ธาตุ ที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคหรือบำรุงร่างกาย เช่น ใช้กิน ใช้ทา ใช้รม เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ทั้งหมด เช่น ใช้ทั้งต้น หรือแค่เฉพาะบางส่วนของผลผลิตนั้นๆเพื่อปรุงเป็นยารักษาโรค เช่น เฉพาะส่วนราก โดยอาจจะต้องผ่านกระบวนการบางอย่างก่อนนำมาใช้ เช่น บด ต้ม คั้น ตากแห้ง เป็นต้น
หรืออาจจะใช้เป็นยาพิษก็ได้โดยจะเรียกว่า สมุนไพรที่มีพิษ
สมุนไพรไทย คือ สมุนไพรที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในประเทศไทยหรือสามารถหาพบได้ในประเทศไทย… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ในปัจจุบันสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยมักจะถูกนำมาใช้เพื่อการรักษาโรค ดังนั้นเพื่อที่จะพัฒนาความรู้และขีดความสามารถของสมุนไพรและสมุนไพรไทยให้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการค้นหาสรรพคุณของสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมๆ มีการสกัดสารต่างๆจากสมุนไพรหรือสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคให้บริสุทธิ์และหาโครงสร้างของสารชนิดนั้น ทำการทดลองทดสอบประสิทธิภาพในการรักษาของสารชนิดนั้นเพื่อที่จะพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์หรือยารักษาโรคแผนปัจจุบันต่อไป

ตัวอย่างของงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย เช่น
การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพวิจัยออกมาว่า สารสกัดจากต้นมะหาดสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase)ได้ ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์สำคัญต่อกลไกการสร้างเม็ดสีผิวของผิวหนัง ดังนั้น เมื่อการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase)ถูกยับยั้ง ทำให้การสร้างเม็ดสีผิวของผิวหนังลดน้อยลง … อ่านเพิ่มเติม


ว่านหางจระเข้ หรือ อโลเวร่า คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ว่านหางจระเข้ หรือ อโลเวร่า (Aloe Vera) คือ พืชล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาก ต้นมีสีเขียว ใบอวบน้ำเป็นใบเดี่ยว ใบหนายาวปลายแหลมบริเวณขอบใบมีหนามห่างกันเป็นระยะ และโคนใบใหญ่ ด้านในใบเป็นวุ้นใสออกสีเขียวอ่อน มีเมือกเหนียว ว่านหางจระเข้จะออกดอกในช่วงฤดูหนาว ดอกจะมีสีต่างๆกัน เช่น เหลือง ขาว และแดง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมัน
ว่านหางจระเข้มีถิ่นกำเนิดมาจากแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตอนใต้ของทวีปแอฟริกา สามารถปลูกได้ง่ายในดินทราย หรือในกระถางก็ได้ เป็นพืชชอบน้ำ แต่ต้องมีทางระบายน้ำได้ดี ป้องกันไม่ให้อมน้ำมากเกินไปจนรากเน่า
ว่านหาง     จระเข้มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Aloe vera

ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณทางยาหลายอย่างรวมถึงสรรพคุณทางด้านความงาม จึงมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนำสารสกัดจากว่านหางจระเข้ผสมเข้ากับผลิตภัณฑ์ตนเองเพื่อออกวางขาย … อ่านเพิ่มเติม


แอลลีล หรือ อัลลีล (Allele) คือ อะไร (What is Allele ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

แอลลีล หรือ อัลลีล (Alleleคือ รูปแบบของยีน(gene)ที่แสดงออกในแบบลักษณะต่างๆในลักษณะของทางพันธุกรรมหนึ่งๆ เช่น ยีน(gene)ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมสีของดอกไม้ชนิดหนึ่ง มียีนที่เป็นแอลลีล(allele)กัน(allelic gene) 2 รูปแบบ คือ แอลลีล(allele)ของยีน(gene)ที่แสดงลักษณะสีแดงในดอกไม้ชนิดนั้น กับ แอลลีล(allele)ของยีน(geneอ่านเพิ่มเติม


No Picture

จีโนไทป์ (Genotype) คือ อะไร (What is Genotype ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

จีโนไทป์(Genotype) คือ ส่วนผสมของรูปแบบของยีน(gene)ต่างๆในสิ่งมีชีวิต หรือ คือ ส่วนผสมของแอลลีล(allele)ของยีน(gene)ต่างๆ โดยคำนึงถึงยีน(gene)ที่ต้องการจะทำการศึกษา
โดยคำว่า จีโนไทป์(Genotype) คาดว่ามาจากการผสมคำจากคำว่า Gene(ยีน) + Type(รูปแบบ)

ซึ่งจีโนไทป์(Genotype)อาจเขียนสัญลักษณ์แทนได้หลายแบบ

ตัวอย่างของการเขียนสัญลักษณ์ของ จีโนไทป์(Genotype)ของยีน(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ อะไร (What is Phenotype ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ฟีโนไทป์ (Phenotype) คือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา ซึ่งเป็นได้ทั้งลักษณะที่อยู่ภายนอก(เช่น สีของดอกไม้)และลักษณะที่อยู่ภายใน(เช่น หมู่เลือด) โดยที่ฟีโนไทป์(Phenotype)นั้นอาจเป็นผลที่ได้มาจากยีน(gene)มาจากสภาพแวดล้อมด้วย กล่าวคือ ลักษณะที่ปรากฏออกมา หรือ ลักษณะที่แสดงออกมา อันเป็นผลร่วมมาจากยีน(gene)และจากสภาพแวดล้อม… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนเด่น (dominant gene) คือ อะไร (What is dominant gene ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนเด่น (dominant gene) คือ ยีน(gene)ที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลเด่น(dominant allele)อย่างน้อย 1 แอลลีลเด่น(dominant allele)อยู่ในคู่ของยีน(gene)นั้นที่อยู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)ที่เป็นคู่กัน ทำให้ยีนเด่น(dominant gene)สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาได้แม้ว่าจะมีเพียงแค่ยีน(gene)เดียวก็ตามทีและทำให้… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ยีนด้อย (recessive gene) คือ อะไร (What is recessive gene ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนด้อย (recessive gene) คือ ยีน(gene)ที่มีรูปแบบเป็นแอลลีลด้อย(recessive allele)อยู่ 2 แอลลีลด้อย(recessive allele)อยู่ในทั้งคู่ของยีน(gene)นั้นที่อยู่บนโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)ที่เป็นคู่กันจึงจะสามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาได้ ซึ่งยีนด้อย (recessive gene) จะสามารถควบคุมลักษณะการแสดงออกที่หายไปหรือแสดงออกน้อยกว่ายีนเด่น(dominant อ่านเพิ่มเติม


No Picture
No Picture
No Picture

แอลลีลเด่น(dominant allele) คือ อะไร (What is dominant allele ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

แอลลีลเด่น หรือ อัลลีลเด่น (dominant allele) คือ แอลลีล(allele)ที่สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมลักษณะของการแสดงออกอยู่ออกมาได้แม้ว่าจะมีแอลลีลเด่น(dominant allele) อยู่ในยีน(gene)นั้นเพียงแค่ยีน(gene)เดียว
แอลลีลเด่น (dominant allele) สามารถควบคุมการแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมอยู่ออกมาในรุ่นต่อไปได้เสมอ แอลลีลเด่น(dominant allele) จะแสดงออกได้มากกว่าแอลลีลด้อย(recessive allele)

แอลลีลเด่น(dominant allele) จะสามารถแสดงออกทั้งได้ทั้งในสภาพที่เป็น… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

แอลลีลด้อย(recessive allele) คือ อะไร (What is recessive allele ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

แอลลีลด้อย หรือ อัลลีลด้อย (recessive allele) คือ แอลลีล(allele)ที่สามารถแสดงลักษณะที่ยีน(gene)นั้นควบคุมลักษณะของการแสดงออกอยู่ออกมาได้เมื่อมีแอลลีลด้อย(recessive allele) อยู่ในยีน(gene)ทั้งคู่บนคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซม(Homologous chromosome)กัน
แอลลีลด้อย(recessive allele) จะสามารถควบคุมลักษณะการแสดงออกที่หายไปหรือแสดงออกน้อยกว่าแอลลีลเด่น(dominant allele)

แอลลีลด้อย(recessive allele)จะแสดงออกในสภาพที่เป็นโฮโมไซกัส ยีน(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture
No Picture

มัลติเปิลยีนส์ (Multiple Genes) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

มัลติเปิลยีนส์ (Multiple genes) หรือ พอลียีนส์ (Polygenes) คือ การที่มีจำนวนยีน(Gene)มากกว่า 1 ยีน(Gene)ที่โลคัส(Locus) ต่างๆกันมาควบคุมการแสดงออกร่วมกันที่ลักษณะเดียวกัน เช่น การที่มียีน(Gene)จำนวน 3 ยีน(Gene)ควบคุมการแสดงออกของสีของเมล็ดข้าวสาลี เป็นต้น… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

พันธุวิศวกรรมกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (How to genetic engineering improve biotechnology)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การที่ พันธุวิศวกรรม พัฒนาไปในหลายๆด้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อพันธุกรรมพืช หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอ(DNA)หรือทางด้านอื่นๆ เป็นผลทำให้การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาตามไปด้วย เพราะเนื่องด้วย พันธุวิศกรรม นั้นเป็นส่วนหนึ่งเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเอง… อ่านเพิ่มเติม


No Picture