การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ อะไร (What is Cloning ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ การคัดลอก หรือการทำซ้ำ ให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ

หากกล่าวเรื่อง การโคลนนิ่ง (Cloning) ในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวพันถึงเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว

การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ กระบวนการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศชนิดหนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตที่ถูกโคลนออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรม โดยรวมถึงมีลักษณะทางกายภาพ เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ หรือ สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

โดยคำว่าโคลน (Clone) นั้นมาจากภาษากรีกจากคำว่า “Klone” ซึ่งแปลว่า แขนง กิ่ง ก้าน โดยใช้อธิบายการแบ่งตัวแบบไม่อาศัยเพศ (Asexual) ของในพืชและสัตว์

และโดยที่คำว่าโคลน จะถูกใช้เรียกสิ่งที่ถูกโคลนออกมาจากสิ่งมีชีวิตต้นแบบ

ตัวอย่างของลักษณะสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการโคลนนิ่ง (Cloning) เช่น … อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประโยชน์ หรือ ข้อดี ของการโคลนนิ่ง (Advantages of Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชหายาก หรือเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ ได้เร็วกว่าการผสมพันธุ์กันแบบปกติตามธรรมชาติ

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการเพิ่มจำนวนสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี เช่น หมูที่ให้เนื้อในปริมาณมากหรือโคที่ให้น้ำนมในปริมาณมากที่มีความต้านทานโรคสูง เป็นต้น

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการเพิ่มจำนวนสัตว์ที่ได้มีการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมทั้งสัตว์ที่ผสมพันธุ์กันด้วยวิธีทางธรรมชาติหรือผสมเทียมหรือสัตว์ที่เป็นจีเอ็มโอ(GMOs) โดยสัตว์เหล่านี้อาจปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อผลิตยารักษาโรคได้

– การโคลนนิ่ง(cloning) ช่วยในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สัตว์ทดลองที่มีพันธุกรรมและลักษณะที่เหมือนกันเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

การโคลนนิ่งพืช (Plants Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง(Cloning)เป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับต้นแบบทุกประการ ดังนั้น
การโคลนนิ่งพืช คือ การเพิ่มจำนวนของพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมกับพืชที่เป็นต้นแบบทุกประการ 
ซึ่งความจริงแล้วมนุษย์รู้จักการโคลนนิ่ง(cloning)พืชมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว นั่นคือ “การเพาะชำพืช” ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยการสืบพันธุ์แบบอาศัยของพืชทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนต้นแบบที่เอามาทุกประการ เช่น พวกการปักชำกิ่งพืช การตอนพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นต้น เนื่องด้วยการเพิ่มจำนวนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิมทุกประการไม่เหมือนกับสัตว์ จึงทำให้การโคลนนิ่ง(cloning)พืชไม่ใช่วิธีที่สลับซับซ้อนอะไรมากนักอย่างพืชบางชนิดเพียงหักกิ่งมาปักดินก็สามารถทำได้แล้ว… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ข้อเสีย หรือ ผลเสีย ของการโคลนนิ่ง (Disadvantages of Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

– การโคลนนิ่ง(cloning) ทำให้เกิดความไม่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวต้นแบบ

– การโคลนนิ่ง(cloning) ทำให้เกิดการขาดความหลากหลายทางชีวภาพ

– การโคลนนิ่ง(cloning) อาจทำให้การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีมีน้อยลงเพราะมีลักษณะเหมือนกันไปหมดไม่เปลี่ยนแปลง

– การโคลนนิ่ง(cloning) อาจทำให้มีวิวัฒนาการลดลง และอาจลดความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ได้(เพราะมีความเหมือนกันเป็นจำนวนมาก)

– การโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ยังมีปัญหาด้านจริยธรรม เช่น อย่างในกรณีการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะของมนุษย์เพราะต้องทำการโคลนนิ่ง(cloning)คนที่เหมือนกันออกมาแล้วนำอวัยวะของโคลนนั้นมาปลูกถ่ายแทนที่อวัยวะคนที่เป็นต้นแบบ ซึ่งทำให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวัยวะไม่ครบ

การโคลนนิ่ง(… อ่านเพิ่มเติม


การโคลนนิ่งมนุษย์ (Human Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการการโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านจริยธรรม อย่างเช่น ในกรณีที่มีคนต้องการอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนื่องจากอาจสูญเสียไป หรือ ใช้การไม่ได้ อันเนื่องเหตุใดเหตุหนึ่ง แล้วรอรับบริจาคอวัยวะนั้นอยู่เพื่อการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะเดิมที่สูญเสียไป ซึ่งต่อให้ได้รับบริจาคแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านภูมิคุ้มกันตนเองที่อาจต่อต้านอวัยวะที่รับมาใหม่ได้ทำให้เกิดผลไม่ดีได้ หากว่าได้ทำการโคลนนิ่ง(cloning)คนที่เหมือนกันออกมาซึ่งจะมีลักษณะที่เหมือนกับคนที่เป็นต้นแบบแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาและพันธุกรรมรวมถึงอวัยวะที่คนต้นแบบสูญเสียไปก็ยังมีอยู่ครบถ้วน แล้วนำอวัยวะของโคลนนั้นมาปลูกถ่ายแทนที่อวัยวะคนที่เป็นต้นแบบสูญเสียไป ซึ่งทำให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวัยวะไม่ครบ และเป็นที่กังขาของหลายคนว่าคนที่ถูกโคลนนิ่ง(cloning)ออกมาถือเป็นมนุษย์หรือไม่นอกจากนั้น การโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอย่างในการพิสูจน์จำแนกผู้กระทำผิดในคดีต่างๆ อย่างกรณีใช้การตรวจดีเอ็นเอ(DNA)เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเนื่องด้วยโคลนมีดีเอ็นเอ(… อ่านเพิ่มเติม


การโคลนนิ่งสัตว์ (Animals Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่งสัตว์ คือ การสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาที่มี รูปร่าง, หน้าตา, ลักษณะต่างๆ, พันธุกรรม รวมถึงเพศ เหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นต้นแบบ หรือ เรียกได้ว่า ถอดแบบกันออกมา 
การโคลนนิ่งสัตว์ ที่เกิดจากการโคลนนิ่ง(Cloning)โดยใช้เซลล์จากตัวอ่อนของสัตว์ ทำให้มีเกิดลูกสัตว์ที่เกิดจากการโคลนนิ่ง(Cloning)หลายชนิด มีทั้ง หมู โค กระต่าย แพะ แกะ แต่ยังไม่เคยมีลูกสัตว์ที่เกิดจากการโคลนนิ่ง(Cloning)ด้วยนิวเคลียส(… อ่านเพิ่มเติม


No Picture

ประวัติการโคลนนิ่ง (History of Cloning)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ความจริงแล้วการโคลนนิ่ง (Cloning)นั้น มนุษย์สามารถที่จะทำได้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ซึ่งเป็นการโคลนนิ่ง (Cloning) ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนอะไรมากมาย นั่นคือ การโคลนนิ่ง(Cloning)ที่ทำกับพืชนั่นเอง หรือคือ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่อาศัยเพศของพืช ที่เรียกกันว่า “การเพาะชำพืช” ซึ่งเรื่องการโคลนนิ่ง(Cloning) ของสัตว์และมนุษย์ก็เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นกัน โดยต่อมาการโคลนนิ่งพืช ก็ได้มีการพัฒนาโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย อย่างเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นั่นเอง 
ส่วนด้านการโคลนนิ่งสัตว์นั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 (ค.ศ.1880) … อ่านเพิ่มเติม


การโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง(Cloning)นั้นจะทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกับตัวต้นแบบทุกประการ จึงมีผลทำให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพราะมีการแสดงออกของยีน(Gene)ที่เหมือนกันนั่นเอง

สำหรับในมนุษย์นั้นมีการโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ นั่นคือ แฝดแท้(Identical Twins) เพราะแฝดแท้จะมีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกันทุกประการรวมถึงหน้าตาและเพศ เพราะเกิดจากการที่ไข่ 1 ใบ ผสมกับ ตัวอสุจิ 1 ตัว และมีการแบ่งแยกตัวออกจากกันภายหลัง ในขณะที่ แฝดเทียม(Fraternal Twins) เกิดจากการที่มี ไข่ 2 ใบ ผสมกับอสุจิ … อ่านเพิ่มเติม