การแบ่งเซลล์

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

สิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หรือ การสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส  (Mitosis) กับ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)