องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ (Chemical Composition of DNA)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ดีเอ็นเอ (DNA) นั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยของแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)มาเรียงต่อกันโดยแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)นั้นมีองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ได้แก่

 

1) น้ำตาล 2-Deoxyribose

ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 จะไม่มีหมู่ไฮดร็อกซี่ (OH-Group)

 

2) ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base)

ได้แก่ พวกพิวรีน หรือ เพียวรีน (Purine) ซึ่งมีเบส อะดีนีน (Adenine, A) และเบสกัวนีน (Guanine, G) ซึ่งมีโครงสร้างเป็นวงแหวนคาร์บอนและไนโตรเจน 2 วง อีกพวกคือ ไพริมิดีน (Pyrimidine) ซึ่งมีเบส ไทมีน (Thymine, T) และ ไซโตซีน (Cytosine, C) ซึ่งมีโครงสร้างเป็นวงแหวนวงเดียว และพบว่าในสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีอัตราส่วน A ≈ T, C ≈ G และ A+G ≈ T+C

 

3) หมู่ฟอสเฟต (Phosphate Group)

ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสและออกซิเจน

 

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)