การโคลนนิ่งมนุษย์ (Human Cloning)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการการโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านจริยธรรม อย่างเช่น ในกรณีที่มีคนต้องการอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนื่องจากอาจสูญเสียไป หรือ ใช้การไม่ได้ อันเนื่องเหตุใดเหตุหนึ่ง แล้วรอรับบริจาคอวัยวะนั้นอยู่เพื่อการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะเดิมที่สูญเสียไป ซึ่งต่อให้ได้รับบริจาคแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านภูมิคุ้มกันตนเองที่อาจต่อต้านอวัยวะที่รับมาใหม่ได้ทำให้เกิดผลไม่ดีได้ หากว่าได้ทำการโคลนนิ่ง(cloning)คนที่เหมือนกันออกมาซึ่งจะมีลักษณะที่เหมือนกับคนที่เป็นต้นแบบแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาและพันธุกรรมรวมถึงอวัยวะที่คนต้นแบบสูญเสียไปก็ยังมีอยู่ครบถ้วน แล้วนำอวัยวะของโคลนนั้นมาปลูกถ่ายแทนที่อวัยวะคนที่เป็นต้นแบบสูญเสียไป ซึ่งทำให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวัยวะไม่ครบ และเป็นที่กังขาของหลายคนว่าคนที่ถูกโคลนนิ่ง(cloning)ออกมาถือเป็นมนุษย์หรือไม่นอกจากนั้น การโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอย่างในการพิสูจน์จำแนกผู้กระทำผิดในคดีต่างๆ อย่างกรณีใช้การตรวจดีเอ็นเอ(DNA)เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเนื่องด้วยโคลนมีดีเอ็นเอ(DNA) เหมือนกับคนที่เป็นต้นแบบทำให้ยากที่จะจำแนกได้ว่าหาก เกิดคนต้นแบบหรือโคลนเป็นผู้กระทำผิดทางกฎหมาย ก็ยากที่จะจำแนกได้ หรือแม้แต่ลักษณะรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันอาจทำให้พยานระบุผิดคนด้วย นอกจากนี้การโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากทางศาสนาอย่างนิกายโรมันคาทอลิก ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้ในปัจจุบันหลายประเทศออกกฎหมาย “ห้ามการโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์” ทำให้รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์มีจำนวนน้อยมาก แต่ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่ามีนักวิทยาศาสตร์แอบโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ในสถานที่ลับหรือในเขตที่ไม่มีการห้ามการโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ทางกฎหมาย

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)