ความแตกต่างระหว่าง โครมาทิน (chromatin) กับ โครมาทิด (chromatid) และความเกี่ยวพันกัน

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ความแตกต่างระหว่าง โครมาทิน (chromatin) กับ โครมาทิด (chromatid) คือ
โครมาทิน (Chromatin) จะมองเห็นเป็นเส้นใย และ มักพบเห็นชัดในช่วงที่เซลล์ไม่มีการแบ่งตัวหรืออยู่ในระยะอินเตอร์เฟส (interphase) ส่วน โครมาทิด (chromatid) จะมองเห็นเป็นคู่แท่งติดกัน หรือเส้นคู่ติดกัน ที่เซนโทรเมียร์ (Centromere) และ มักพบเห็นชัดในช่วงที่เซลล์มีการแบ่งตัวที่อยู่ในระยะเมตาเฟส (metaphase)

ความเกี่ยวพันระหว่าง โครมาทิน (chromatin) กับ โครมาทิด (chromatid) คือ
โครมาทิด (Chromatid) คือ เส้นใยโครมาทิน (Chromatin)ที่ถูกจำลองขึ้นมาเป็น 2 เส้นโดยที่เส้นใยโครมาทิน (Chromatin)อาจมีลักษณะขดตัวจนแน่นเป็นลักษณะคล้ายแท่ง 2 แท่งติดกัน

โดย 1 โครมาทิด (chromatid) คือ 1 เส้นใยโครมาทิน (chromatin) ส่วน 2 โครมาทิด(chromatid) คือ 2 เส้นใยโครมาทิน (chromatin)ในระยะช่วงกลางของการแบ่งเซลล์โครมาทิน (chromatin)จะขดตัวจนแน่นเป็นลักษณะคล้ายแท่งติดกันที่ เซนโทรเมียร์ (Centromere) เห็นเป็นโครมาทิด (chromatid)ที่ชัดขึ้น

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)