ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูก

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ปัจจัยหรือสาเหตุที่เป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
– การเป็นหูดที่อวัยวะเพศหรือติดเชื้อ ไวรัสหูด หรือ HPV (Human Papilloma Virus) นี่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆในการเกิดมะเร็งปากมดลูก
– การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือการมีคู่นอนหลายคน
– การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกมากและมีความไวต่อสารก่อมะเร็งสูงมากโดยเฉพาะไวต่อเชื้อไวรัสหูด หรือ HPV (Human Papilloma Virus)
– เคยเป็นโรคติดเชื้อจากการร่วมเพศหรือเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณอวัยวะเพศ เช่น กามโรค เริม ซิฟิลิส หงอนไก่ หนองในเทียม และหนองใน
– การสูบบุหรี่ หรือใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่

– การรับประทานยาคุมกำเนิด มาเป็นระยะเวลานาน เช่น 5 ปี หรือ10 ปี
– การรับประทานผักและผลไม้น้อย
– การขาดสารอาหารบางชนิด
– มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
– อยู่ในสภาพที่ภูมิคุ้มกันต่ำหรือบกพร่อง เช่น ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันหลังจากการเปลี่ยนอวัยวะ หรือ ผู้ติดเชื้อเอดส์(HIV)
– การคลอดลูกหลายคน เนื่องจาก การคลอดลูกมากกว่า 4 ครั้ง มีความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกสูงขึ้น 2 – 3 เท่า
– ผู้ที่มีฐานะทางการเงินไม่ดี
– ไม่เคยได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาก่อน
– มีสามีหรือมีคู่นอนเป็นมะเร็งองคชาติ
– มีสามีหรือมีคู่นอนที่เคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก
– มีสามีหรือมีคู่นอนที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
– มีสามีหรือมีคู่นอนที่มีประสบการณ์ทางเพศตั้งแต่อายุน้อย
– มีสามีหรือมีคู่นอนที่มีคู่นอนหลายคน
– ผู้ที่ได้รับยา Diethylstilbestrol (DES)
– พันธุกรรม

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)