การโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

การโคลนนิ่ง(Cloning)นั้นจะทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกับตัวต้นแบบทุกประการ จึงมีผลทำให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพราะมีการแสดงออกของยีน(Gene)ที่เหมือนกันนั่นเอง

สำหรับในมนุษย์นั้นมีการโคลนนิ่งมนุษย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ นั่นคือ แฝดแท้(Identical Twins) เพราะแฝดแท้จะมีดีเอ็นเอ(DNA)เหมือนกันทุกประการรวมถึงหน้าตาและเพศ เพราะเกิดจากการที่ไข่ 1 ใบ ผสมกับ ตัวอสุจิ 1 ตัว และมีการแบ่งแยกตัวออกจากกันภายหลัง ในขณะที่ แฝดเทียม(Fraternal Twins) … อ่านเพิ่มเติม