เอนไซม์(Enzyme) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เอนไซม์(Enzyme) คือ โปรตีนที่สร้างโดยสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆในสิ่งมีชีวิต(โดยการลดพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา)เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆมาใช้ในการทำงานของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงชีวิต

การทำงานของเอนไซม์(Enzyme)จะเข้าไปจับกับสารตั้งต้นแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจ เอนไซม์(Enzyme)จะทำการเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่มีเอนไซม์(Enzyme) จึงทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้จากเอนไซม์ (Enzyme)ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อการดำรงชีวิต
หากร่างกายมนุษย์ขาดเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญหรือปริมาณเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญลดลงจากที่ปกติเคยผลิตได้แล้ว จะทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติขึ้นได้ … อ่านเพิ่มเติม