โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ อะไร (What is Triple X Syndrome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ โรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจำนวนของโครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) โรคนี้จะเกิดในผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงโดยปกติจะมีโครโมโซม(Chromosome) X จำนวน 2 แท่ง คือ XX แต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นโรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (… อ่านเพิ่มเติม