No Picture

ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูก

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

ปัจจัยหรือสาเหตุที่เป็นความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
– การเป็นหูดที่อวัยวะเพศหรือติดเชื้อ ไวรัสหูด หรือ HPV (Human Papilloma Virus) นี่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆในการเกิดมะเร็งปากมดลูก
– การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือการมีคู่นอนหลายคน
– การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุต่ำกว่า 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ปากมดลูกมากและมีความไวต่อสารก่อมะเร็งสูงมากโดยเฉพาะไวต่อเชื้อไวรัสหูด หรือ HPV (Human Papilloma Virus)
– เคยเป็นโรคติดเชื้อจากการร่วมเพศหรือเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่บริเวณอวัยวะเพศ เช่น กามโรค เริม ซิฟิลิส หงอนไก่ หนองในเทียม และหนองใน
– การสูบบุหรี่ หรือใกล้ชิดผู้สูบบุหรี่

อ่านเพิ่มเติม