No Picture

โรคมะเร็ง คือ อะไร (What is Cancer?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

โรคมะเร็ง หรือ เนื้องอกร้าย(Cancer) คือ ภาวะความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ(DNA) หรือ สารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์(Cell)จำนวนหนึ่งภายในร่างกาย แล้วส่งผลทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการทำงานที่ผิดปกติทางด้านการเจริญเติบโตและด้านการแบ่งตัวของเซลล์(Cell)ทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าปกติและอาจถึงขั้นลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้ ดังนั้น จึงอาจส่งผลทำให้เกิดก้อนเนื้อที่โตขึ้นมาอย่างผิดปกติ ท้ายที่สุดก็อาจจะทำให้เซลล์(Cell)ที่ยังปกติที่อยู่ในก้อนเนื้อทำงานไม่ได้เกิดหรือภาวะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงจึงได้ตายลง ถ้า… อ่านเพิ่มเติม