No Picture

ยีนควบคุม คือ อะไร (What is Regulator gene ?)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ยีนควบคุม (Regulator gene) คือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA หรือ ยีน (gene)ที่ถูกถอดรหัส(transcription)เป็น อาร์เอ็นเอ (RNA) รวมถึงโปรตีนที่ถูกแปลรหัส(translation)โดยทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของยีนต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่ตำแหน่งใกล้เคียงกับยีนโครงสร้างที่ควบคุมนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น

– ส่วนที่ไม่มีการถอดรหัส(transcription)เป็น RNA (Nontranscribe DNA) หรือคือ เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่มักมีขนาดสั้นๆ … อ่านเพิ่มเติม