องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ (Chemical Composition of DNA)

February 4, 2018 ผู้ดูแล 0

ดีเอ็นเอ (DNA) นั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยของแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)มาเรียงต่อกันโดยแต่ละนิวคลีโอไทด์(Nucleotide)นั้นมีองค์ประกอบหลัก 3 ชนิด ได้แก่

 

1) น้ำตาล 2-Deoxyribose

ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 จะไม่มีหมู่ไฮดร็อกซี่ (OH-Group)

 

2) ไนโตรจีนัสเบส (Nitrogenous Base)

ได้แก่ พวกพิวรีน หรือ … อ่านเพิ่มเติม