แอลลีล หรือ อัลลีล (Allele) คือ อะไร (What is Allele ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

แอลลีล หรือ อัลลีล (Alleleคือ รูปแบบของยีน(gene)ที่แสดงออกในแบบลักษณะต่างๆในลักษณะของทางพันธุกรรมหนึ่งๆ เช่น ยีน(gene)ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมสีของดอกไม้ชนิดหนึ่ง มียีนที่เป็นแอลลีล(allele)กัน(allelic gene) 2 รูปแบบ คือ แอลลีล(allele)ของยีน(gene)ที่แสดงลักษณะสีแดงในดอกไม้ชนิดนั้น กับ แอลลีล(allele)ของยีน(geneอ่านเพิ่มเติม