เอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s Syndrome) คือ อะไร (What is Edward’s Syndrome ?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s Syndrome) คือ โรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจำนวนของโครโมโซม(Chromosome)ชนิดออโตโซม (Autosome)

ต้นเหตุของเอ็ดเวิร์ดซินโดรม หรือ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward’s Syndrome) นี้เกิดจากโครโมโซม(Chromosome)คู่ที่ 18 เกินมา 1 … อ่านเพิ่มเติม