คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ อะไร

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) คือ รงควัตถุที่มีขนาดเล็กมากและเป็นสารประกอบที่มีสีเขียว สามารถพบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช, ในสาหร่ายทุกชนิด และในแบคทีเรียบางชนิด คลอโรฟิลล์(Chlorophyll)เป็นโมเลกุลที่รับพลังงานจากแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อที่จะสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล จะได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) อยู่ภายในโครงสร้างที่ชื่อว่า เยื่อหุ้มไทลาคอยล์ (Thylakoid Membrane) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในออร์แกเนลล์ (Organelle)ที่ชื่อว่า คลอโรพลาสต์ (Chloroplast)
คลอโรฟิลล์(Chlorophyllอ่านเพิ่มเติม