โปรตีนฮิสโตน (Histone protein) คือ อะไร (What is Histone Protein ?)

February 3, 2018 ผู้ดูแล 0

โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein) คือโปรตีนที่มีกรดอะมิโนมีสภาพประจุเป็นบวกและมีสภาวะเป็นเบส(เกิดจากการที่มีกรดอะมิโน ชนิดไลซีน และอาร์จินีน ที่มีคุณสมบัติเป็นเบส)อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งโปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)นี้เป็นหน่วยย่อยของนิวคลีโอโซม(Nucleosome) ทำให้โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein)เกี่ยวข้องกับการม้วนตัวของดีเอ็นเอ(DNA)และการแสดงออกของยีน(gene)

โปรตีนฮิสโตน(histone protein) มี 5 ชนิด คือ H1, H2A, H2B, H3 และ … อ่านเพิ่มเติม