No Picture

เนื้องอก คือ อะไร (What is Tumor?)

February 5, 2018 ผู้ดูแล 0

เนื้องอก(TumorTumour) คือ ก้อนของเนื้อเยื่อในร่างกายที่เติบโตขึ้นมาอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ(DNA) หรือ สารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์(Cell)จำนวนหนึ่งภายในร่างกาย แล้วส่งผลทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการทำงานที่ผิดปกติทางด้านการเจริญเติบโตและด้านการแบ่งตัวของเซลล์(Cell)ทำให้เซลล์(Cell) ส่วนนั้นอาจมีการเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าปกติอาจถึงขั้นลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้

เนื้องอกมี 2 … อ่านเพิ่มเติม