โรคมะเร็ง คือ อะไร (What is Cancer?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

โรคมะเร็ง หรือ เนื้องอกร้าย(Cancer) คือ ภาวะความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ(DNA) หรือ สารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์(Cell)จำนวนหนึ่งภายในร่างกาย แล้วส่งผลทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการทำงานที่ผิดปกติทางด้านการเจริญเติบโตและด้านการแบ่งตัวของเซลล์(Cell)ทำให้เซลล์(Cell)ส่วนนั้นมีการเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าปกติและอาจถึงขั้นลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้ ดังนั้น จึงอาจส่งผลทำให้เกิดก้อนเนื้อที่โตขึ้นมาอย่างผิดปกติ ท้ายที่สุดก็อาจจะทำให้เซลล์(Cell)ที่ยังปกติที่อยู่ในก้อนเนื้อทำงานไม่ได้เกิดหรือภาวะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงจึงได้ตายลง ถ้าเซลล์(Cell)พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะส่วนใด ก็จะถูกเรียกชื่อว่า “มะเร็ง” แล้วตามด้วยชื่ออวัยวะส่วนนั้นเช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งสมอง เป็นต้น
ถ้ามะเร็งเกิดการแพร่กระจายเข้าไปยังอวัยวะสำคัญ จะทำให้อวัยวะนั้นๆไม่สามารถจะทำงานได้ตามปกติ เป็นเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตลงในที่สุด

จากรายงานที่มีอยู่ในขณะนี้ โรคมะเร็งที่สามารถพบได้ในร่างกายของมนุษย์มีจำนวนชนิดมากกว่า 100 ชนิด โรคมะเร็งแต่ละชนิดจะมีระดับอาการของโรคที่ไม่เหมือนกัน เช่น โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งปอด จะมีอาการของโรคที่รุนแรงกว่าและมีชีวิตในการอยู่รอดสั้นกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งเกิดอยู่ในอวัยวะที่มีความสำคัญต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหน ยิ่งอวัยวะนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายมาก อาการยิ่งรุนแรงขึ้นด้วย โรคมะเร็งจึงเป็นโรคเรื้อรัง รุนแรง มีการรักษาที่ซับซ้อนและต่อเนื่อง

ในการรักษาโรคมะเร็งแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันรวมถึงมีวิธีในการรักษาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ อวัยวะที่เป็นมะเร็ง, ระยะของมะเร็ง, สภาพร่างกาย, และความเหมาะสม ของตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเอง การรักษานั้นจะยากหรือง่ายนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นๆรวมถึงอาการของโรคมะเร็งด้วย

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)