เคมี (Chemistry) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เคมี (Chemistry) คือ วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องต่างๆของสสาร เช่น ศึกษาในองค์ประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสสาร รวมถึงปฏิกิริยาของสสารที่มีต่อกันแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เชื่อกันว่า เคมี(Chemistry) น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุในสมัยก่อนที่มีมายาวนานหลายสหัสวรรษ

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)