ลักษณะเด่นสมบูรณ์ คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ลักษณะเด่นสมบูรณ์ หรือ ลักษณะเด่นแบบสมบูรณ์ หรือ การข่มกันแบบสมบูรณ์(Complete Dominance) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) แล้ว แอลลีลเด่น(Dominant Allele) สามารถข่มการแสดงออกของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ได้อย่างสมบูรณ์ จนไม่มีลักษณะด้อยของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)แสดงออกมาเลย ทำให้สภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน (Heterozygous Gene) ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเด่นแบบสมบูรณ์มีลักษณะฟีโนไทป์(Phenotype)ที่แสดงออกมาเป็นเหมือนแบบโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) ที่มียีน(Gene)ที่เป็นแอลลีลเด่น(Dominant Allele)เหมือนกันทั้งคู่

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)