ลักษณะเด่น คือ อะไร (What is Dominant Trait?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ลักษณะเด่น(Dominant TraitDominance) คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่จะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดทุกรุ่น และถูกควบคุมโดยยีนเด่น (Dominant Gene) ดังนั้นลักษณะเด่นจะสามารถแสดงออกมาได้ทั้งที่สภาพยีน(Gene)ที่ควบคุมลักษณะเด่นอยู่ในสภาพที่เป็นโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene)และเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)