เอนไซม์(Enzyme) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เอนไซม์(Enzyme) คือ โปรตีนที่สร้างโดยสิ่งมีชีวิต มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆในสิ่งมีชีวิต(โดยการลดพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา)เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆมาใช้ในการทำงานของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงชีวิต

การทำงานของเอนไซม์(Enzyme)จะเข้าไปจับกับสารตั้งต้นแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจ เอนไซม์(Enzyme)จะทำการเร่งปฏิกิริยาเปลี่ยนสารตั้งต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วกว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่มีเอนไซม์(Enzyme) จึงทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ได้จากเอนไซม์ (Enzyme)ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อการดำรงชีวิต
หากร่างกายมนุษย์ขาดเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญหรือปริมาณเอนไซม์(Enzyme)ที่สำคัญลดลงจากที่ปกติเคยผลิตได้แล้ว จะทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติขึ้นได้ จนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆขึ้นได้

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)