เอ็กซอน (Exon) คือ อะไร (What is Exon ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เอ็กซอน (Exon) คือ ลำดับนิวคลีโอไทด์ของ DNA ในยีน(Gene) ซึ่งเป็นส่วนในยีน(Gene) ที่จะถูกแปลรหัส(Translation)เป็นโปรตีน โดยหลังจากการถอดรหัส(Transcription)หรือเรียกว่า กระบวนการ Post-Transcription เอ็กซอน (Exon) จะไม่ถูกนำออกในขั้นตอน RNA Splicing เหมือนในอินตรอน (Intron)

แต่เอ็กซอน (Exon)จะถูกนำมาต่อกันแทนที่บริเวณที่หายไปจากการนำอินตรอน (Intron)ออกในขณะที่จะถึงขั้นตอนที่กลายเป็น Mature RNA โดยในยีนจะมีทั้งส่วนที่เป็น อินตรอน (Intron) และส่วนที่เป็น เอ็กซอน (Exon) อยู่ โดย อินตรอน (Intron) มักพบอยู่ใน Eukaryote ส่วนใน Prokaryote มักพบแต่ เอ็กซอน (Exon)เท่านั้น

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)