จีโนมิกส์ (Genomics) คือ อะไร (What is Genomics ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

จีโนมิกส์ (Genomics) คือ ส่วนหนึ่งของสาขาพันธุศาสตร์(genetics) โดย จีโนมิกส์ (Genomics) เป็นการศึกษาจีโนม (genome) ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด คำว่า จีโนมิกส์ (genomics) เริ่มใช้ในปี พ.ศ.2529(ค.ศ. 1986) โดย โทมัส โรเดอริค (Thomas Roderick) เป็นนักพันธุศาสตร์ ชาวอเมริกันซึ่งจีโนมิกส์ (Genomics) จะเน้นที่การศึกษาหาลำดับเบสทั้งหมดของดีเอ็นเอ (DNA sequence) ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด และการทำแผนที่ทางพันธุกรรม (genetic mapping) การรวบรวมจีโนม(genome)ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ บนฐานข้อมูล การหาลักษณะเฉพาะ(characterization)ของจีโนม(genome) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยีน(gene)ต่าง ๆ และระหว่างยีน(gene)กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ภายในจีโนม (intragenomic phenomena)ต่างๆ เช่น เฮทเทอโรซิส (heterosis) , อีพิสตาซิส (epistasis) , ไพล์โอโทรปี (pleiotropy), และความเกี่ยวพันอื่นๆ ระหว่างโลคัส(locus)และแอลลีล(allele)ภายในจีโนม(genome)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)