จีโนไทป์ (Genotype) คือ อะไร (What is Genotype ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

จีโนไทป์(Genotype) คือ ส่วนผสมของรูปแบบของยีน(gene)ต่างๆในสิ่งมีชีวิต หรือ คือ ส่วนผสมของแอลลีล(allele)ของยีน(gene)ต่างๆ โดยคำนึงถึงยีน(gene)ที่ต้องการจะทำการศึกษา
โดยคำว่า จีโนไทป์(Genotype) คาดว่ามาจากการผสมคำจากคำว่า Gene(ยีน) + Type(รูปแบบ)

ซึ่งจีโนไทป์(Genotype)อาจเขียนสัญลักษณ์แทนได้หลายแบบ

ตัวอย่างของการเขียนสัญลักษณ์ของ จีโนไทป์(Genotype)ของยีน(gene) 1 คู่ อาจเขียนเป็น SS, Ss, ss หรือ S/S, S/s, s/s ก็ได้
ตัวอย่างของการเขียนสัญลักษณ์ของ จีโนไทป์(Genotype)ของยีน(gene) 3 คู่ อาจเขียนเป็น SSRRYY, SsRrYy, ssrryy หรือ S/S R/R Y/Y, S/s R/r Y/y, s/s r/r y/y ก็ได้

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)