เฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) คือ อะไร (What is Heterozygous Gene ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เฮเทอโรไซกัส (Heterozygous) หรือ เฮเทอโรไซกัส ยีน (Heterozygous Gene) คือ ยีน( Gene)ที่มีแอลลีล(Allele)ที่ต่างกัน โดยจะเป็นแอลลีลเด่น(Dominant Allele) อันนึงและเป็นแอลลีลด้อย(Recessive Allele)อีกอันหนึ่ง เช่น Rr, SsYy เป็นต้น

เฮเทอโรไซกัส (Heterozygous) หรือ เฮเทอโรไซกัส ยีน (Heterozygous Gene) เรียกได้ว่าเป็น พันธุ์ทาง

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)