ลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์ คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ หรือ ลักษณะเด่นแบบไม่สมบูรณ์ หรือ การข่มกันแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Dominance) คือ การที่ยีน(Gene)อยู่ในสภาพเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) แล้ว แอลลีลเด่น(Dominant Allele) ไม่สามารถข่มการแสดงออกของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ได้อย่างสมบูรณ์หรือสามารถข่มการแสดงออกได้เพียงบางส่วน จนมีลักษณะของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)แสดงออกมาผสมร่วมกับลักษณะของแอลลีลเด่น(Dominant Allele)ด้วย
ตัวอย่างเช่น สีชมพูของดอกลิ้นมังกร
กำหนดให้
– R แทนแอลลีลเด่น(Dominant Allele) ควบคุมลักษณะสีแดงของดอกลิ้นมังกร
– r แทนแอลลีลด้อย(Recessive Allele) ควบคุมลักษณะสีขาวของดอกลิ้นมังกร

ถ้าต้นลิ้นมังกรมีโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene)ที่ควบคุมสีดอกเป็นคู่ของแอลลีลเด่น(Dominant Allele) มีจีโนไทป์(Genotype)เป็น RR มีดอกสีแดง ผสมพันธุ์กับ ต้นลิ้นมังกรที่มีโฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene)ที่ควบคุมสีดอกเป็นคู่แอลลีลด้อย(Recessive Allele) มีจีโนไทป์(Genotype)เป็น rr มีดอกสีขาว
ลูก(F1)ที่ได้ของต้นลิ้นมังกรจะมียีน(Gene)ที่ควบคุมสีดอกสภาพเป็นเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) มีจีโนไทป์(Genotype)เป็น Rr คือ มีแอลลีลเด่น(Dominant Allele)และ แอลลีลด้อย(Recessive Allele)อย่างละ 1 แอลลีล(Allele) มีดอกสีชมพู
และถ้าเอารุ่นลูก(F1) มาผสมพันธุ์กันจะได้รุ่น F2
มีสัดส่วนจีโนไทป์(Genotype)เป็น 1 RR : 2 Rr : 1 rr
มีสัดส่วนฟีโนไทป์(Phenotype)เป็น 1ดอกสีแดง : 2 ดอกสีชมพู : 1 ดอกสีขาว
ผลจากดอกสีชมพูคือ แอลลีลเด่น(Dominant Allele) ที่ควบคุมลักษณะสีแดงของดอกลิ้นมังกรไม่สามารถข่มการแสดงออกของแอลลีลด้อย(Recessive Allele)ที่ควบคุมลักษณะสีขาวของดอกลิ้นมังกรได้อย่างสมบูรณ์หรือข่มได้แค่บางส่วน จนทำให้มีการแสดงออกผสมร่วมกันจนกลายเป็นดอกสีชมพู

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)