เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (IT) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information TechnologyIT) คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อทำการ จัดเก็บ ค้นหา จัดส่ง กระจายออก ติดตาม รวบรวม และจัดการข้อมูลต่างๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information TechnologyIT) นี้มักจะเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือบริษัทหรือเกี่ยวกับทางธุรกิจเพื่อใช้ในการช่วยให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกมากขึ้น

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)