ไมโทคอนเดรีย คือ อะไร (What is Mitochondria?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria) คือ ออร์แกเนลล์ (Organelle) ชนิดหนึ่งภายในเซลล์(Cell) พบได้ในเซลล์(Cell)ของสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอตแทบทุกชนิด ถูกพบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker) ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีเยื่อหุ้มสองชั้นเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์(Phospholipid Bilayer) ถ้ามี 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรียน(Mitochondrion, รูปเอกพจน์) ถ้ามีมากกว่า 1 อันจะเรียกว่า ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria, รูปพหูพจน์) จำนวนของไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)ในเซลล์(Cell) แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและ กิจกรรมของเซลล์(Cellเซลล์ (Cell)ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มากเช่น เซลล์ตับ(ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1000-2000 อันต่อเซลล์ กินเนื้อที่หนึ่งในห้าของเซลล์) เซลล์ไต เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่างๆ
ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์(Cell)
รูปร่างและโครงสร้างของไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)มีรูปร่างหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์(Cell) ลักษณะมีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ ในเซลล์ของต่อมหมวกไตมีรูปเป็นทรงกลม ในเซลล์ตับมีรูปร่างเป็นแท่งสั้นๆ ในเซลล์บุผิวของลำไส้เล็กมีรูปร่างค่อนข้างยาว

โดยทั่วไปไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) มีรูปร่างกลมท่อนสั้น คล้ายไส้กรอก ยาว 5-7 ไมครอน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-1 ไมครอน เยื่อหุ้มชั้นนอกเรียบ ประกอบไปด้วยโปรตีน 60-65% ลิพิด 35-40% มีช่องว่างภายในเยื่อหุ้มซึ่งเป็นส่วนที่แคบระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในกับชั้นนอกเรียกว่า Intermembrane Space และมีเยื่อชั้นในพับเข้าไปเป็นรอยหยักเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวเรียกว่า คริสตี้ (Cristae) หนา 60-80 อังสตรอม ภายในบรรจุของเหลวประกอบไปด้วยสารหลายชนิดเรียกว่า แมทริกซ์(Matrix)ซึ่งจะพบเอนไซม์(Enzyme)ที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเครบส์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์(จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้เพราะมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ATP)การสังเคราะห์โปรตีน และการจำลองตัวของไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)

ภายในไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)สามารถพบ ดีเอ็นเอ(DNA) ได้เช่นเดียวกับในนิวเคลียส(Nucleus)และคลอโรพลาสต์(Chloroplast) โดยเรียกว่า mtDNA
ดีเอ็นเอ(DNA)ในไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)เป็นดีเอ็นเอ(DNA)ที่มาจากแม่โดยตรง ส่วนดีเอ็นเอ(DNA)ที่อยู่ในนิวเคลียส(Nucleus)นั้น จะเป็นที่ดีเอ็นเอ(DNA)ที่รวมกันจากพ่อและแม่
ไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)สามารถพบได้ที่ระหว่างเส้นใยฝอยกล้ามเนื้อโดยเบียดแน่นกันอยู่ หรือห่อหุ้มแฟลเจลลัม (ส่วนหาง) ของสเปิร์ม
และไมโทคอนเดรีย(Mitochondria)ไม่มีในเซลล์(Cell)บางชนิด เช่น เซลล์เม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)