มัลติเปิลยีนส์ (Multiple Genes) คือ อะไร

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

มัลติเปิลยีนส์ (Multiple genes) หรือ พอลียีนส์ (Polygenes) คือ การที่มีจำนวนยีน(Gene)มากกว่า 1 ยีน(Gene)ที่โลคัส(Locus) ต่างๆกันมาควบคุมการแสดงออกร่วมกันที่ลักษณะเดียวกัน เช่น การที่มียีน(Gene)จำนวน 3 ยีน(Gene)ควบคุมการแสดงออกของสีของเมล็ดข้าวสาลี เป็นต้น

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)