การกลายพันธุ์ หรือ การผ่าเหล่า หรือ มิวเทชั่น (Mutation) คือ อะไร (What is Mutation ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

การกลายพันธุ์ หรือ การผ่าเหล่า หรือ มิวเทชั่น , มิวเตชั่น (Mutation) คือ สภาพของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ทำให้พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เกิดการกลายพันธุ์(การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)นั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็น หรือ แตกต่างไปจากประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของยีน(Gene)ของสิ่งมีชีวิตนั้น

การกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation) จัดว่าเป็นกลไกหนึ่งของการวิวัฒนาการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือ แย่ลงกว่าเดิมก็ได้ หรือ อาจจะทั้งไม่ดีขึ้นและไม่แย่ลงเลยก็ได้ ถ้าดีกว่าเดิมอาจทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีการกลายพันธุ์(การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)นั้นอยู่รอดในธรรมชาติได้ดีกว่าเดิม(เกิดวิวัฒนาการที่ดีขึ้น) หรือ ถ้าแย่กว่าเดิมอาจทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีการกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)นั้นเกิดโรค หรือ ภาวะต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตก็ได้(เกิดการวิวัฒนาการที่ไม่ดี)

การกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)ที่เซลล์ร่างกาย(Somatic Cell)และเซลล์สืบพันธุ์

– การกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)ที่เซลล์ร่างกาย (Somatic Cell)
จะเกิดกับยีน(Gene)ในเซลล์ต่างๆของร่างกาย อาจมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนของร่างกายไปจากเดิม เช่น เกิดเนื้องอก โรคมะเร็ง เป็นต้น
– การกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)ที่เซลล์สืบพันธุ์
จะเกิดกับยีน(Gene)ในเซลล์สืบพันธุ์ อาจทำให้ยีน(Gene)หรือแอลลีล(Allele)มีความผิดปกติ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ อาจส่งผลภาวะผิดปกติในรุ่นลูกรุ่นหลานได้

ระดับของการกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation) ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตมีอยู่ 2 ระดับ คือ

– การกลายพันธุ์ในระดับโครโมโซม (Chromosomal Mutation) คือ การกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(Chromosome) อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของโครโมโซม(Chromosome)หรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนของโครโมโซม(Chromosome)
– การกลายพันธุ์ในระดับยีนหรือโมเลกุลของดีเอ็นเอ (DNA Gene Mutation) คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงของยีน(Gene) หรือ เปลี่ยนแปลงของนิวคลีโอไทด์ในโมเลกุลของดีเอ็นเอ(DNA)

สาเหตุของการกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)

– เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ (Spontaneous Mutation) หรือ เกิดจากสิ่งก่อกลายพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ในการจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA Replication) อาจมีการนำเบสที่ไม่ถูกต้องใส่เข้าไปในดีเอ็นเอ(DNA)สายใหม่, รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ โดยที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ใช้สารเคมีหรือรังสีเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)
– เกิดจากการเหนี่ยวนำ (Induced Mutation) เป็นการกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)ที่มนุษย์ใช้สารเคมีหรือรังสี ทำให้ดีเอ็นเอ(DNA) หรือ ยีน(Gene) หรือ อาร์เอ็นเอ(RNA) ของสิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดลักษณะแปลกใหม่ที่กลายพันธุ์ไปจากเดิม สารเคมีหรือรังสีที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (การผ่าเหล่ามิวเทชั่นMutation)นี้ เรียกว่า “สิ่งก่อกลายพันธุ์ หรือ สารก่อกลายพันธุ์ (มิวทาเจน, Mutagen)”

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)