นิวคลีโอโซม (Nucleosome) คือ อะไร (What is Nucleosome ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

นิวคลีโอโซม (Nucleosome) คือ หน่วยย่อยของโครโมโซม (chromosome) โดยที่โครโมโซม (chromosome)ประกอบด้วยโครงสร้างคล้ายสายลูกปัดซึ่งโครมาทิน(chromatin) ซึ่งตัวลูกปัดที่อยู่บนสายนั้นถูกเรียกว่า นิวคลีโอโซม (Nucleosome) หรือกล่าวได้ว่า นิวคลีโอโซม (Nucleosome) เป็นหน่วยย่อยของโครมาทิน(chromatin)

ในแต่ละนิวคลีโอโซม (nucleosome) ประกอบด้วยโปรตีนฮิสโตน(Histone protein)ชนิด H2A, H2B, H3 และ H4 อย่างละ 2 โมเลกุลรวมกันเป็น 8 โมเลกุล เรียกว่า ออกทาเมอร์ (octamer) เกาะกัน มีสายดีเอ็นเอ(DNA) ประมาณ 200 คู่เบสพันรอบออกทาเมอร์ (octamer) 2 รอบ โดยมีโปรตีนฮิสโตนชนิด H1 หนึ่งโมเลกุลคอยยึดเหนี่ยวโมเลกุลที่ประกอบกันเป็นลูกปัดอีกที

เมื่อมีลูกปัดแบบนี้หลายอันทำให้มีลักษณะเหมือน ลูกปัดที่ถูกร้อยด้วยเส้นด้าย(beads on a string) โดยเส้นด้ายคือ สายดีเอ็นเอ(DNA)ที่เป็นตัวเชื่อม(linker DNA)การที่นิวคลีโอโซม (nucleosome)ประกอบด้วยโมเลกุลจำพวก กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) อย่างดีเอ็นเอ(DNA) และ โปรตีนฮิสโตน(Histone protein) แล้วทำให้นิวคลีโอโซม (nucleosome)เป็นพวกนิวคลีโอโปรตีน (nucleoprotein) และแต่ละนิวคลีโอโซม (nucleosome)มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11 นาโนเมตร

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)