ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ อะไร (What is Organelle ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ออร์แกเนลล์ (Organelle) คือ โครงสร้างย่อยที่มีขนาดเล็กอยู่ภายในเซลล์และมีหน้าที่เฉพาะ ออร์แกเนลล์ (Organelle) มักอยู่ภายในไซโตซอล (Cytosol) หรือ อยู่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane) และ มักอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)ของเซลล์ ออร์แกเนลล์ (Organelle) สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และสามารถแยกให้บริสุทธิ์ได้โดยวิธีการกระบวนการปั่นแยกส่วนของเซลล์ (Cell Fractionation)

คำว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle)มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า Organum แปลว่า เครื่องมือ นอกจากนี้คำว่า ออร์แกเนลล์ (Organelle) ยังมาจากแนวความคิดที่ว่า โครงสร้างย่อยที่มีขนาดเล็กอยู่ภายในเซลล์นี้เปรียบได้กับ อวัยวะ (Organ) ของร่างกาย โดยทำการเติมคำปัจจัย -elle (เป็นส่วนที่มีขนาดเล็ก)ต่อท้ายลงไป

ออร์แกเนลล์ (Organelle)มีหลายชนิดโดยเฉพาะในเซลล์ยูคาริโอตของสัตว์ชั้นสูง ตัวอย่างเช่น กอลจิ คอมเพล็กซ์ (Golgi Complex), ไรโบโซม (Ribosome), เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic Reticulum, ER)

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)