การแปลรหัส (Translation) คือ อะไร (What is translation ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

การแปลรหัส (Translation, อ่านว่า ทรานสเลชั่นคือ ขั้นตอนแรกในการสร้างโปรตีน และเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกของยีน(gene expression) การแปลรหัส (Translation)เป็นการสร้างโปรตีนโดยอ่านรหัสจาก mRNA ที่ได้จากการถอดรหัส(transcription
การแปลรหัส (Translation)นั้นเกิดในบริเวณไซโตพลาสซึม(Cytoplasm) ซึ่งมีไรโบโซม(Ribosome)อยู่ โดยไรโบโซม(Ribosome)นั้นประกอบด้วยหน่วยย่อยขนาดใหญ่และหน่วยย่อยขนาดเล็ก โดยทั้ง 2 หน่วยย่อยจะมาประกบกันเมื่อมีการแปลรหัส (Translation)จาก mRNA โดยการแปลรหัส (Translation)นี้จะทำการสร้างสายโพลีเปบไทด์(Polypeptide)จากการที่อ่านรหัสพันธุกรรมที่เป็นลำดับเบสบนสายของ mRNA ซึ่งรหัสพันธุกรรมนี้จะเป็นตัวกำหนดลำดับของกรดอะมิโน(amino acid) ในโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการแปลรหัส (Translation)

การแปลรหัส (Translation)มีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ การเริ่มต้น(Initiation), การต่อสาย (Elongation), การย้ายตำแหน่ง(Translocation) และการสิ้นสุด (Termination)

ในการแปลรหัส (Translation)นั้น กรดอะมิโน(amino acid) จะถูกนำมายังไรโบโซม(Ribosome)จากนั้นจึงต่อกันเป็นสายโพลีเปบไทด์(Polypeptide)

ส่วนในการกระตุ้นนั้น กรดอะมิโน(amino acid) จะเกิดพันธะโควาเลนต์(covalent bond)กัน tRNA ที่เป็นคู่กัน กรดอะมิโน (amino acid)โดยจะใช้หมู่คาร์บอกซิล (carboxyl group)จับกับหมู่ 3′ OH ของ tRNA ด้วยพันธะเอสเทอร์ (ester bond)

ขั้นตอนการเริ่มต้น(Initiation) เริ่มจากหน่วยเล็กของไรโบโซม(Ribosome)จับกับปลาย 5′ ของ mRNA โดยมี Initiation Factors (IF) เป็นตัวช่วย การสิ้นสุดของการสร้างสายโพลีเปบไทด์(Polypeptide)เกิดขึ้นเมื่อด้าน A ของไรโบโซม(Ribosome)เป็นรหัสพันธุกรรมหยุด (UAA, UAG, UGA) ซึ่งจะไม่มี tRNA เข้ามา แต่มี Releasing Factor จะเข้ามาทำให้ปล่อยสายโพลีเปบไทด์(Polypeptide)ออกไป ปลาย 5′ ของ mRNA ไปเป็นปลาย N ของโพลีเปบไทด์(Polypeptide) และขั้นตอนการแปลรหัส (Translation)จะเริ่มสายโพลีเปบไทด์(Polypeptide)จากปลาย N ไปยังปลาย C

มียาปฏิชีวนะจำนวนหนึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการแปลรหัส (Translation) เช่น anisomycin, cycloheximide, chloramphenicol, tetracycline, streptomycin, erythromycin และ puromycin โดยไรโบโซม(Ribosome)ของพวกโปรคาริโอต(prokaryote)มีโครงสร้างต่างจากของพวกยูคาริโอต(eukaryote) ทำให้ยาปฏิชีวนะจำเพาะเฉพาะแบคทีเรีย(โปรคาริโอต)ไม่ทำลายยูคาริโอต(eukaryote)(เช่น มนุษย์, สัตว์)ที่เป็นเจ้าบ้าน

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)