โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ อะไร (What is Triple X Syndrome ?)

แชร์เลย ...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

โรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome) คือ โรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจำนวนของโครโมโซมเพศ (Sex Chromosome) โรคนี้จะเกิดในผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงโดยปกติจะมีโครโมโซม(Chromosome) X จำนวน 2 แท่ง คือ XX แต่ถ้าผู้หญิงที่เป็นโรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome)นี้จะมีโครโมโซม(Chromosome) X เกินมาอีก 1 แท่ง ทำให้มีโครโมโซม(Chromosome) X จำนวน 3 แท่ง เป็น XXX รวมโครโมโซม(Chromosome)ทั้งหมดจะมีโครโมโซม(Chromosome)จำนวน 47 แท่งซึ่งคนปกติจะมีจำนวนโครโมโซม(Chromosome)เพียง 46 แท่งเท่านั้น การที่ผู้หญิงมีโครโมโซม(Chromosome) X เกินมาอีก 1 แท่ง ทำให้ผู้หญิงที่เป็นโรคทริปเปิ้ล X หรือ ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม หรือ กลุ่มอาการทริปเปิ้ลเอ็กซ์ (Triple X Syndrome)นี้ เป็นหมัน มีการเจริญเติบโตที่ไม่เต็มที่ และทำให้ไม่มีประจำเดือน

หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Links ภายในเว็บ ThaiBiotech.info)